Novinky

Sazebník

oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím
oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Sazebník
 • Služby veřejnosti
Aktualizováno 13. 2. 2020
 • Aktualizován sazebník - platný od 13.6.2006 do 31.12.2009
 • Aktualizován sazebník - platný od 1.1.2010 do 30.11.2013
 • Aktualizován sazebník - platný od 1.12.2013
 • Aktualizován sazebník - platný od 26.1.2017
 • Aktualizace textu

Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle § 17 odst.1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

platný od 26. 1. 2017

Ministerstvo financí podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ”zákon”), stanovuje tento sazebník úhrad za poskytování informací.

Ministerstvo financí je oprávněno podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb. požadovat úhradu za poskytnutí těch informací, na něž se vztahuje informační povinnost. Výše úhrady nesmí přesáhnout věcné náklady povinného subjektu.

1. Náklady spojené s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu informace a zasláním informace žadateli zahrnují:

 1. 2,00 Kč za pořízení jedné strany výtisku formátu A4 nebo kopie,
  3,00 Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A4,
  3,50 Kč za pořízení jedné strany výtisku (kopie) formátu A3,
  4,50 Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A3,
 2. 7,00 Kč za 1 ks nenahraného CD ROM,
  8,00 Kč za 1 ks nenahraného DVD ROM
 3. náklady na poštovní služby ve výši skutečných nákladů uplatňovaných podle ceníku provozovatele poštovních služeb,
 4. náklady ve výši ceny příslušného výtisku publikace nebo tiskoviny vydávané Ministerstvem financí, pokud je v ní požadovaná informace obsažena,

2. Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním a zpracováním, zaplatí žadatel náklady ve výši 350,00 Kč za každou započatou hodinu práce zpracovatele.

3. Nevyžaduje se úhrada nákladů

 1. na balné
 2. pokud celkové náklady na poskytnutí informace po uplatnění osvobození podle písm. a) bodu 3 jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 100,- Kč.

Informace bude poskytnuta až po prokazatelné úhradě požadovaných nákladů.

 

 

 

Doporučované

Nejčtenější