Novinky

Informace o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a podnětech za rok 2019

odbor 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí
odbor 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí

Vydáno

  • Petice a stížnosti
  • Výsledek činnosti
  • Výroční zpráva

Ministerstvo financí přijalo v roce 2019 celkem 826 podání, z toho 536, včetně 2 petic, bylo určeno k vyřízení. Zbylých 290 podání bylo pro obsahovou nevyužitelnost odloženo. 114 podání bylo anonymních, tzn. neobsahovala identifikaci podatele. Lze shrnout, že počet podání evidovaných k vyřízení byl v roce 2019 přibližně stejný jako v roce 2018. Naopak došlo k poklesu odložených podání (o 30), tj. podání pro práci ministerstva nevyužitelných. Nejvíce podání směřovalo podle věcného obsahu do následujících oblastí: daňové úniky včetně EET, hospodaření územních samosprávných celků a finanční správa.

Pokud jde o formu podání, převládalo i v roce 2019 elektronické zasílání. Celkem bylo takových podání přijato 377, z toho 287 formou e-podání (z elektronické adresy) a 90 datovou zprávou. V listinné formě (dopisem) bylo přijato 156 podání. Formu ústního podání při osobní návštěvě ministerstva využili tři podatelé.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější