Novinky

Informace o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a podnětech za rok 2018

odbor 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí
odbor 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí

Vydáno

  • Petice a stížnosti
  • Výsledek činnosti
  • Výroční zpráva

Ministerstvo financí v roce 2018 přijalo celkem 852 podání, z toho 532, včetně 2 petic, bylo určeno k vyřízení. Zbylých 320 podání bylo pro obsahovou nevyužitelnost odloženo. 115 podání bylo anonymních, tzn. neobsahovala identifikaci podatele. Ve srovnání s rokem 2017 došlo v roce 2018 ke snížení celkového počtu všech přijatých podání o 34 %. Nejvíce podání směřovalo podle věcného obsahu do oblastí: daňové úniky včetně EET, finanční správa, životní situace, hospodaření ÚSC a ekonomická a politická situace ČR.

Pokud jde o formu podání, převládalo i v roce 2018 elektronické zasílání. Celkem bylo takových podání přijato 377, z toho 336 formou e-podání (z elektronické adresy) a 41 datovou zprávou. V listinné formě (dopisem) bylo přijato 154 podání. Formu ústního podání při osobní návštěvě ministerstva využil 1 podatel, s nímž byl sepsán záznam.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější