Novinky

Zpráva o vyřizování agendy stížností za rok 2000

oddělení 5602 - Realizace interního auditu
oddělení 5602 - Realizace interního auditu

Vydáno

  • Petice a stížnosti
  • Výsledek činnosti
  • Výroční zpráva

 
Počet došlých podání na MF za období od 01.01.2000 do 31.12.2000
Počet došlých podání na MF za období od 01.01.2000 do 31.12.2000 ........................ 866
z toho: postoupeno k vyřízení jiným orgánům státní správy ........................ 102
odloženo a/a ........................ 27
Počet podání příslušejících MF ........................ 737
Z toho vyřízeno: stížností ........................ 624
petic a podnětů ........................ 82
dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ........................ 30
v šetření ........................ 1

 

Z celkového počtu 624 vyřízených stížností bylo:
oprávněných ............................................... 104 (16,8%)
částečně oprávněných ............................................... 41 (6,5%)
neoprávněných ............................................... 479 (76,7%)

 

Počet stížností dle jednotlivých věcných oblastí:
činnost penzijních fondů ............................... 141
činnost družstevních záložen, ÚDDZ ............................... 105
postup FÚ, FŘ ............................... 101
daňová problematika ............................... 76
cenová problematika - léky, energie, jízdné, TV ............................... 54
činnost pojišťovny ............................... 47
problematika privatizace ............................... 44
problematika majetkoprávního vypořádání, mimosoudní rehabilitace ............................... 35
činnost bank, spořitelem a stavebních spořitelen ............................... 18
používání prostředků ze státního rozpočtu - dotace ............................... 20
problematiky sázkových her a spotřebitelských soutěží ............................... 15
postup GŘC, celních úřadů ............................... 15
problematika bytových družstev ............................... 13
oblast kapitálových trhů, investičních fondů ............................... 12
postup České pošty - dálniční známky ............................... 5

 

V období od 1.1.2000 do 31.12.2000 obdrželo Ministerstvo financí celkem 866 podání, z nichž 737 bylo zaevidováno jako stížnost, podnět nebo petice. Ve srovnání s rokem 1999 (919) došlo ke snížení počtu podání o 6%. Počet oprávněných a částečně oprávněných podání je ve srovnání s rokem 1999 přibližně stejný.

Největší počet podání, v tomto období shodně s rokem 1999, směřoval do oblasti činnosti penzijních fondů, kdy stěžovatelé kritizují zdlouhavost při výplatách jednorázového vyrovnání, nepřesnosti v připisovaných částkách na účty, nepřiznání státních příspěvků.

Druhý nejvyšší počet podání směřoval do sektoru družstevních záložen, kdy ve srovnání s rokem 1999 došlo v počtu podání k prudkému nárustu. Nejčastěji byla kritizována činnost Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami a z jednotlivých záložen I.Družstevní záložna Ostrava.

Podání směřující proti činnosti FÚ a FŘ (101) zejména obsahovala stížnost na průtahy při vyřizování jednotlivých podání, která náležela do působnosti územních finančních orgánů. Za další nejčastější důvod lze považovat neprofesionální osobní přístup jednotlivých pracovníků a porušování daňových předpisů.

Ve srovnání s rokem 1999, kdy stížnosti týkající se zvýšení pojistného ze zákonné odpovědnosti za provoz motorových vozidel byly druhé nejčastější, v roce 2000 bylo zaevidováno 12 podání v této oblasti.

Na stejné úrovni jako v roce 1999 zůstává počet stížností na oblast bankovnictví a pojišťovnictví. V případě petic (9) došlo ve 4 případech k sepsání petic, v nichž občané především kritizovali nedokonalost zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a žádali urychlenou novelizaci.

Doporučované

Nejčtenější