Novinky

Přehled přijatých informací na protikorupční linku, e-mailovou adresu a písemná podání, poukazující na korupci, za období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009

oddělení 5602 - Realizace interního auditu
oddělení 5602 - Realizace interního auditu

Vydáno

  • Protikorupční linka
  • Boj proti korupci
  • Protikorupční opatření
  • Výsledek činnosti
  • Výroční zpráva
  • Oznámeni

Přijaté informace na protikorupční linku a e-mailovou adresu
Tabulka č.1 - Přijaté informace na protikorupční linku a e-mailovou adresu
anonymní 26
autorizované 13
Celkový počet informací 39
Kategorie přijaté informace x)
korupce na Ministerstvu financí 0
korupce na finančních ředitelstvích 0
korupce na finančních úřadech 3
korupce u Celní správy 0
korupce na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 0
korupce ostatní 4
daně 9
dotace 5
prostředky EU 1
státní majetek 0
výběrové řízení 1
cenová kontrola 0
celní správa 3
celní řízení 0
hospodaření měst a obcí 1
ostatní 17
Předáno orgánům činným v trestním řízení 6
Vypořádání
potvrzena 3
částečně potvrzena 1
nepotvrzena 8
v šetření 1
dotazy 16
nepřísluší MF 10
Způsob poskytnutí informace
e-mail 24
telefon 15

x) Kategorie nelze sčítat, neboť přijatá informace může být zařazena do několika kategorií.

Zdroj: Odbor interního auditu a inspekce MF, aktualizováno ke dni 21. ledna 2010 v souladu s usnesením vlády č.1199/2006

 

Písemná podání
Tabulka č. 2 - Písemná podání
anonymní 3
autorizované 2
Celkový počet písemných podání 5
z toho
korupce na Ministerstvu financí 0
korupce na finančních ředitelstvích 2
korupce na finančních úřadech 3
korupce u Celní správy 0
korupce na Úřadě pro zastupování státu ve věcech majetkových 0
korupce v jiném resortu 0
Vypořádání
předáno orgánům činným v trestním řízení 1
v šetření 0
nepotvrzena 4
nepřísluší MF 1

 

Zdroj: Odbor interního auditu a inspekce MF, aktualizováno ke dni 21. ledna 2010 v souladu s usnesením vlády č.1199/2006

Nejčtenější