Novinky

Přehled přijatých informací na protikorupční linku, e-mailovou adresu a písemná podání, poukazující na korupci, za období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007

oddělení 5602 - Realizace interního auditu
oddělení 5602 - Realizace interního auditu

Vydáno

  • Protikorupční linka
  • Boj proti korupci
  • Protikorupční opatření
  • Výsledek činnosti
  • Výroční zpráva
  • Oznámeni

Přijaté informace na protikorupční linku a e-mailovou adresu
Tabulka č.1 - Přijaté informace na protikorupční linku a e-mailovou adresu
anonymní 12
jmenovité 35
Celkový počet informací 47
Kategorie přijaté informace x)
celní řízení 1
celní správa 4
cenová kontrola 1
daně 7
dotace 1
hospodaření měst a obcí 2
korupce ČKA 0
korupce na celní správě 0
korupce na finančních ředitelstvích 1
korupce na finančních úřadech 4
korupce na Ministerstvu financí 0
korupce na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 0
korupce ostatní 10
ostatní 21
prostředky EU 1
státní majetek 1
výběrové řízení 2
Předáno orgánům činným v trestním řízení 4
Vypořádání
částečně potvrzena 2
dotazy 14
nepotvrzena 12
nepřísluší MF 17
potvrzena 0
v šetření 2
Způsob poskytnutí informace
e-mail 28
telefon 19

x) Kategorie nelze sčítat, neboť přijatá informace může být zařazena do několika kategorií.

Zdroj: Odbor interního auditu a inspekce MF, aktualizováno ke dni 2. ledna 2008 v souladu s usnesením vlády č.1199/2006

Písemná podání
Tabulka č. 2 - Písemná podání
anonymní 6
podepsané 5
Celkový počet písemných podání 11
z toho
korupce na finančních ředitelstvích 1
korupce na finančních úřadech 8
korupce na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 1
korupce na Ministerstvu financí 1
Předáno orgánům činným v trestním řízení 3
Vypořádání
nepotvrzena 7
v šetření 4

Zdroj: Odbor interního auditu a inspekce MF, aktualizováno ke dni 2. ledna 2008 v souladu s usnesením vlády č.1199/2006

Nejčtenější