Novinky

Protikorupční linka MF

Protikorupční telefonní linka Ministerstva financí, na kterou mohou občané oznamovat případy korupce v resortu MF. Kromě telefonní linky je zřízena také protikorupční e-mailová adresa.

ilustrace

Ministerstvo financí dne 12. července 2004 zprovoznilo protikorupční telefonní linku, na kterou mohou občané oznamovat případy korupce v resortu MF. Linka je zřízena pro příjem informací o případech podezření z korupce na ministerstvu a v jeho resortních organizacích (finanční správa, celní správa, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Státní tiskárna cenin, Finanční analytický úřad, Státní pokladna Centrum sdílených služeb, Kancelář finančního arbitra). Linka byla zřízena jako konkrétní protikorupční opatření k naplňování vládní politiky boje s korupcí.

Telefonní hovory jsou nahrávány. O této skutečnosti je volající informován automatickým oznámením. Po spojení hovoru poučí odpovědný zaměstnanec volajícího o skutečnosti, že pokud bude v hovoru sdělovat své osobní údaje, je nutné, aby udělil svůj výslovný souhlas s jejich uchováním a zpracováním pro účely prověření přijatého oznámení. Dále zaměstnanec informuje volajícího o tom, že pokud svůj výslovný souhlas s uchováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů neudělí, bude hovor ukončen. V případě, že volající souhlas udělí, bude navíc informován o délce uchování osobních údajů (po dobu nezbytně nutnou, v maximální délce jeden rok).

V případě souhlasného poskytnutí osobních údajů jsou zajištěna veškerá opatření k ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Číslo telefonní protikorupční linky je +420 257 043 800.

Telefonní linka je v provozu v pracovní době. Poté se podání nahrávají na záznamník. Kromě telefonní linky je zřízena také protikorupční e-mailová adresa: korupce@mfcr.cz

Výsledky činnosti:

Vydáno

Informace o využití přijatých oznámení z protikorupční linky a e- mailové adresy Ministerstva financí za rok 2012

Zdroj: Odbor 56- Interní audit a inspekce MF, aktualizováno ke dni 28. února 2013 v souladu s usnesením vlády č. 329 ze dne 23. března 2009

  • Tabulka č. 1 - Přehled přijatých oznámení podle způsobu poskytnutí informace
  • Tabulka č. 2 - Přehled přijatých oznámení podle kategorií informací dle věcného zaměření
  • Tabulka č. 3 - Přehled způsobu vyhodnocení přijatých oznámení 
  •  

Vydáno

Informace o využití přijatých oznámení z protikorupční linky a e- mailové adresy Ministerstva financí za rok 2011

Zdroj: Odbor 56- Interní audit a inspekce MF, aktualizováno ke dni 29. února 2012 v souladu s usnesením vlády č. 329 ze dne 23. března 2009

  • Tabulka č. 1 - Přehled přijatých oznámení podle způsobu poskytnutí informace
  • Tabulka č. 2 - Přehled přijatých oznámení podle kategorií informací dle věcného zaměření
  • Tabulka č. 3 - Přehled způsobu vyhodnocení přijatých oznámení

Vydáno

Informace o využití přijatých oznámení z protikorupční linky a e- mailové adresy Ministerstva financí za rok 2010

Zdroj: Odbor 56- Interní audit a inspekce MF, aktualizováno ke dni 28. února 2011 v souladu s usnesením vlády č. 329 ze dne 23. března 2009

  • Tabulka č. 1 - Přehled přijatých oznámení podle způsobu poskytnutí informace
  • Tabulka č. 2 - Přehled přijatých oznámení podle kategorií informací dle věcného zaměření
  • Tabulka č. 3 - Přehled způsobu vyhodnocení přijatých oznámení