Novinky

Prošetřovatel MF

odbor 48 - Kancelář státního tajemníka
odbor 48 - Kancelář státního tajemníka

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Státní správa
 • Služby veřejnosti
 • Prošetřovatel pro oznámení protiprávního jednání
 • Oznámení
 • Státní služba
Aktualizováno 3. 4. 2019
 • Aktualizace - změna prošetřovatele MF
 • Aktualizace - změna prošetřovatele MF
 • Aktualizace - změna prošetřovatele MF

Prošetřovatel MF pro oznámení protiprávního jednání

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu (dále jen „nařízení vlády“), byla na Ministerstvu financí ustanovena funkce prošetřovatele, který přijímá a prošetřuje oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání.

Funkci prošetřovatele podle § 2 odst. 1 nařízení vlády zastávají:

 • Mgr. Bc. Iva Jirmanová
 • Mgr. Miloš Nagy
 • JUDr. Lenka Hubková

Určení prošetřovatelé přijímají podle § 3 odst. 1 nařízení vlády oznámení a prošetřují v nich obsažená podezření, týkají-li se:

 • představeného,
 • státního zaměstnance,
 • jiného zaměstnance nebo osoby ve služebním poměru podle jiného právního předpisu zařazených ve služebním úřadu, v němž je určen prošetřovatelem,
 • vedoucího bezprostředně podřízeného služebního úřadu nebo
 • prošetřovatele v bezprostředně podřízeném služebním úřadu.

Oznámení je možno zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu prosetrovatel@mfcr.cz.

Pro příjem oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání v listinné podobě byla dále zřízena schránka umístěná v budově B Ministerstva financí na adrese Letenská 15, 118 01 Praha 1.

Nejčtenější