Novinky

Knižní novinky v období 10. - 16.3.2014

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

 • Odborná knihovna
 • Služby knihovny
 • Služby veřejnosti
 • Rešeršní a dokumentační služby

  • Abeceda mzdové účetní 2014 / B. Šubrt ... [et al.]
  • Ekonomie : 50 myšlenek, které musíte znát / Edmund Conway ; [přeložil Matěj Gregárek]
  • Italy and the euro area crisis : securing fiscal sustainability and financial stability / by Oliver Denk
  • Korupce jako parazit : návod, jak ji porazit / Ondřej Vondráček, Marek Havrda
  • Obchodní korporace : zákon o obchodních korporacích + rejstřík : redakční uzávěrka 3.2.2014
  • Oceňování v účetnictví / Jiří Strouhal a kol.
  • Podvojné účetnictví a účetní závěrka : průvodce podvojným účetnictvím k 1.1.2014 po rekodifikaci soukromého práva / Petr Ryneš
  • Právo cenných papírů / Josef Kotásek ... [et al.]
  • Restoring Japan's fiscal sustainability / by Randall S. Jones and Satoshi Urasawa
  • Sociální pojištění 2014 : pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení : redakční uzávěrka 3.2.2014
  • Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky 2014 / Ministerstvo financí, odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku
  • The alchemists : three central bankers and a world on fire / Neil Irwin
  • Veřejné zakázky a efektivnost / Jan Pavel
  • Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2014 / Petr Pelech
  • Změny v účetnictví od 1.1.2014 a daňové aktuality / Jana Pilátová, Jana Dlabačová a kolektiv autorů

 

 

Abeceda mzdové účetní 2014 / B. Šubrt ... [et al.]

Olomouc :ANAG, 2014. 607 s. : ISBN: 978-80-7263-851-2 (kroužková vazba)

Anotace: Podrobné a praktické informace v částech: osobní a mzdová agenda, pracovněprávní a mzdové minimum, průměrný výdělek, srážky ze mzdy, povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy, daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení, dávky nemocenského pojištění, důchodové pojištění, náhrada škody a bezdůvodné obohacení, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Publikace obsahuje přehled důležitých údajů platných k 1.1.2014 a je doplněna příklady.

Signatura: 27633

 

Ekonomie : 50 myšlenek, které musíte znát /Edmund Conway ; [přeložil Matěj Gregárek]

Praha :Slovart, 2013. 208 s. ISBN: 978-80-7391-752-4 (váz.)

Anotace: Eseje s výkladem ústředních pojmů z ekonomie. Obsahují základní teorie, jako např. neviditelná ruka trhu a zákon nabídky a poptávky, i nejnovější úvahy o souvislostech mezi bohatstvím a štěstím a podobou ekonomiky ve 21. století. Jejich autor objasňuje všechna zásadní témata, která jsou nezbytná k porozumění fungování světa (další témata esejí jsou např. ekonomické směry, finance a trhy, vládní deficity, globalizace, alternativní ekonomie atd.).

Signatura: 27599

 

Italy and the euro area crisis : securing fiscal sustainability and financial stability /by Oliver Denk

Itálie a krize eurozóny :: zajištění fiskální udržitelnosti a finanční stability

Paris :Organisation for Economic Co-operation and Development, June 2013. 33 s. : ISBN: (brož.)

Anotace: Úhrnný italský státní dluh dosáhl v roce 2012 127% HDP, což je třetí nejvyšší úroveň mezi zeměmi OECD, a jeho další zvýšení se očekává v letech 2013 a 2014. Zpráva analyzuje problematiku zajištění fiskální udržitelnosti a finanční stability Itálie v prostředí dluhové krize a finančního napětí v eurozóně. Shrnuje výsledky konsolidačních opatření z období 2009-2012, vliv programu přímého nákupu státních dluhopisových aktiv (OMT, Outright monetary transaction) Evropskou centrální bankou, penzijní reformy, zavedení pravidla o vyrovnaném rozpočtu a vytvoření fiskální rady na rozpočtovou situaci. Rozebírá také kvalitu bankovních aktiv, situaci rozsáhlého odlivu kapitálu, snižování likvidity a zpřísňování úvěrových podmínek v italských bankách.

Signatura: E-9496

 

Korupce jako parazit : návod, jak ji porazit /Ondřej Vondráček, Marek Havrda

[Praha :Sport-press], 2013. 125 s. : ISBN: 978-80-87050-00-2 (brož.)

Anotace: První část práce vysvětluje podstatu korupce. Druhá část nabízí konkrétní řešení na projevy korupce v klíčových oblastech veřejného života (kontrola politiků, transparentní financování politických stran, nekorupční a odborná veřejná správa, zrušení anonymního vlastnictví aj.). V závěru je představen praktický návod, jak lze aktivním občanským přístupem postupovat proti korupci (kontrola transparentnosti firem, ověřování skutečností) a předávat zjištěné informace orgánům činným v trestním řízení či na zřízené protikorupční adresy.

Signatura: 27611

 

Obchodní korporace : zákon o obchodních korporacích + rejstřík : redakční uzávěrka 3.2.2014

Ostrava :Sagit, 2013. 288 s. ISBN: 978-80-7488-039-1 (brož.)

Anotace: Znění zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Zák. č. 77/1977 Sb., o státním podniku. Zák. č. 360/2004 Sb., o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS). Zák. č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti. Zák. č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti. Zák. č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí). Zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. Zák. č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů. Související vyhlášky.

Signatura: 27605/1013

 

Oceňování v účetnictví / Jiří Strouhal a kol.

Praha :Wolters Kluwer, 2013. 417 s. : ISBN: 978-80-7478-366-1 (brož.)

Anotace: Oceňování ve finančním řízení a účetnictví z teoretického i praktického hlediska. Výklad je členěn do pěti hlavních částí. První část se zabývá teoretickými aspekty ceny a hodnoty. Jsou zde shrnuty základní metodické přístupy, definovány aspekty harmonizace účetního výkaznictví a oceňování (včetně kritické analýzy reálné hodnoty). Druhá část se zaměřuje na oceňování v účetních systémech platných v ČR (česká účetní pravidla versus standardy IFRS, ověření a zveřejnění účetní závěrky). Následuje část věnovaná problematice přeměn společnosti (detailně se text zabývá přeshraničními fúzemi). Čtvrtá část textu je zaměřena na problematiku převodních cen (legislativa, dokumentace, metody stanovení převodních cen, modelové transakce) a závěr publikace se zabývá oceňováním v insolvenčních procesech. Součástí knihy jsou příklady a vzory formulářů. Právní stav publikace je k 1.7.2013.

Signatura: 27604

 

Podvojné účetnictví a účetní závěrka : průvodce podvojným účetnictvím k 1.1.2014 po rekodifikaci soukromého práva /Petr Ryneš

Olomouc :ANAG, 2014. 1143 s. ISBN: 978-80-7263-853-6 (brož.)

Anotace: Ucelený přehled podvojného účetnictví pro podnikatele včetně souvislostí a vazeb na daňové předpisy a obchodní právo. Přehled významných změn v souvislosti s rekodifikací. Vybrané oblasti zákona o účetnictví pro podnikatelské subjekty. Výklad účetních metod a účetních postupů v návaznosti na prováděcí vyhlášku a České účetní standardy. Účetní závěrka a operace související s uzavíráním účetních knih. Výklad k účetní závěrce za rok 2013. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát v plném i zjednodušeném rozsahu) v platném znění pro účtovou závěrku 2014 s vazbou na účtovou osnovu a vzorový účtový rozvrh. Konsolidovaná účetní závěrka a základní pravidla pro její sestavení. Přílohová část obsahuje znění zákonů, dalších předpisů včetně Pokynů GFŘ.

Signatura: 27625

 

Právo cenných papírů / Josef Kotásek ... [et al.]

V Praze :C.H. Beck, 2014. xxi, 242 s. : ISBN: 978-80-7400-515-2 (váz.)

Anotace: Problematika cenných papírů po schválení nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Podrobný obecný výklad, na který navazují detailní rozbory příslušných cenných papírů. Výklad v kapitolách: Pojem a právní povaha cenných papírů; Třídění cenných papírů; Vydávání cenných papírů; Cenné papíry akciového práva; Cenné papíry ve společnosti s ručením omezeným; Dluhopisy; Směnky; Šeky; Cenné papíry na zboží; Kupóny; Cenné papíry podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Právní stav předpisů v učebnici je k 30. srpnu 2013.

Signatura: 27603

 

Restoring Japan's fiscal sustainability / by Randall S. Jones and Satoshi Urasawa

Obnova japonské fiskální udržitelnosti

Paris :Organisation for Economic Co-operation and Development, May 2013. 42 s. : ISBN: (brož.)

Anotace: Zpráva nejprve přináší shrnutí fiskální situace Japonska a udržitelnosti japonských veřejných rozpočtů, dále analyzuje dopad strategie fiskálního řízení zavedené v roce 2010, zemětřesení z března 2011 a nákladů na obnovu i změn v oblasti daňové a sociálního zabezpečení na fiskální výhled. Informuje také o zavedení stimulačního balíčku novou japonskou vládou v lednu 2013 a o jeho prioritách. Následně rozebírá plán fiskální konsolidace a stabilizace veřejného zadlužení do r. 2020, definuje příslušné dlouhodobé fiskální cíle a opatření, jak jich dosáhnout, na příjmové i výdajové straně. V závěru se věnuje zlepšování rámce fiskální politiky a nutným opatřením k zabránění nárůstu příjmové nerovnosti a relativní chudoby v důsledku fiskální konsolidace.

Signatura: E-9495

 

Sociální pojištění 2014 : pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení : redakční uzávěrka 3.2.2014

Ostrava :Sagit, 2014. 352 s. ISBN: 978-80-7488-040-7 (brož.)

Anotace: Zák. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Související nařízení vlády a vyhlášky k uvedeným zákonům.

Signatura: 27605/1014

 

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky 2014 / Ministerstvo financí, odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku

Praha :Ministerstvo financí ČR, 2013. 91 s. : ISBN: 978-80-85045-53-6 (brož.)

Anotace: Úvodní popis koncepce financování státního dluhu. Fiskální výhled a makroekonomický rámec. Finanční trhy a náklady na obsluhu státního dluhu. Výpůjční potřeba a vývoj státního dluhu do roku 2016. Program financování a emisní činnost v roce 2014. Řízení likvidity státní pokladny. Řízení rizik a strategie portfolia. Primární a sekundární trh státních dluhopisů. Přílohy obsahují přehled alternativních přístupů k hrubé výpůjční potřebě centrální vlády, kalendář uveřejňovaných informací pro rok 2014, klíčové informace ze Strategie na rok 2014 a přehled kontaktů na odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku.

Signatura: E-9504

 

The alchemists : three central bankers and a world on fire /Neil Irwin

Alchymisté :: tři centrální bankéři a svět v plamenech

New York :Penguin, 2013. xvii, 430 s. : ISBN: 978-1-59420-462-3 (váz.)

Anotace: Kniha přináší příběh tří ekonomů na pozadí poslední finanční krize, kteří nejvýznamněji ovlivnili její průběh: guvernéra americké centrální banky Fed Bena Bernankeho, guvernéra Evropské centrální banky Jean-Paula Tricheta a Mervyna Kinga, který v té době řídil Bank of England. Úvodní část se věnuje historii centrálního bankovnictví a vysvětluje, jak mohou tito novodobí alchymisté tvořit "peníze z ničeho". Dává nahlédnout do světa centrálních bankéřů a ukazuje, jakou roli ve finančním světě hrají centrální banky. Další kapitoly vykreslují období paniky na finančních trzích (2007-2009), shrnují její důsledky a ukazují, jaká dilemata museli tito muži řešit, za jakých okolností se rozhodovalo během krize o kvantitativním uvolňování a jaké hrozby přinášela finanční krize celému světu (2009-2010). Poslední kapitola se věnuje zejména eurozóně, okolnostem krize eura a dojednávání záchranných a stabilizačních opatření v období 2011-2012.

Signatura: 27655

 

Veřejné zakázky a efektivnost / Jan Pavel

Praha :Ekopress, 2013. 123 s. : ISBN: 978-80-87865-04-0 (brož.)

Anotace: Výklad problematiky veřejných zakázek z pohledu ekonoma, který identifikuje kritická místa v procesu zadávání, jež ovlivňují výslednou efektivnost. V první části je analyzován vztah institutu veřejné zakázky a ekonomické efektivnosti. Druhá část se věnuje otázkám, jak kvantifikovat rozsah trhu veřejných zakázek a jaký je jeho vývoj v posledních letech poznamenaných ekonomickým propadem. Následující část rekapituluje genezi právní úpravy zadávání veřejných zakázek na území ČR, porovnává její rozsah a diskutuje možnost zohlednění ekonomických principů přímo v zákoně o veřejných zakázkách. Závěr analyzuje nejvýznamnější faktory ovlivňující efektivnost veřejných zakázek, jakými jsou například míra konkurence na nabídkové straně nebo schopnost zohlednit všechna relevantní rizika v popisu předmětu plnění.

Signatura: 27612

 

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2014 / Petr Pelech

Olomouc :ANAG, 2014. 343 s. ISBN: 978-80-7263-852-9 (brož.)

Anotace: Hlavní změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců pro rok 2014. Srozumitelný výklad procesu počínajícího výpočtem základu daně, měsíční daňové zálohy nebo bonusu a končícího odvodem správci daně a procesem vyúčtování a sestavení příloh a výkazů. Typové příklady zdaňování mezd v roce 2014, příklady výpočtu měsíčních daňových záloh. Vybrané vzory tiskopisů. Aktualizované dotazy a odpovědi z praxe. Vybraná ustanovení zákona o daních z příjmů, pokyny řady D, vybraná ustanovení daňového řádu. Další související zákony. Tabulky daně z příjmů pro výpočet měsíčních záloh a pro výpočet celoroční daňové povinnosti.

Signatura: 27627

 

Změny v účetnictví od 1.1.2014 a daňové aktuality / Jana Pilátová, Jana Dlabačová a kolektiv autorů

Praha :Svaz účetních, 2014. 64 s. : ISBN: 978-80-87367-45-2 (brož.)

Anotace: Novinky roku 2014 v účetnictví podnikatelů (vliv rekodifikace soukromého práva, novela zákona o účetnictví, novela vyhlášky č. 500/2002 Sb., terminologické změny v důsledku rekodifikace soukromého práva). Aktuální zajímavosti v dani z příjmů fyzických osob v r. 2014 (dohody o provedení práce, autorské honoráře, solidární zvýšení daně, starobní důchod, paušální výdaje u OSVČ). Odpovědi a stanoviska k dotazům z praxe. V tomto čísle např. povinnost elektronicky podávat přiznání k DPH, náležitosti účetního dokladu, příjmy z prodeje nemovitostí, osvobození od daně z příjmů, způsoby výpočtu DPH a základu daně.

Signatura: 27600III

 


 

Informace pro zájemce o zasílání novinek z Odborné knihovny MF

Máte-li zájem o zasílání novinek z Odborné knihovny MF (1x týdně přehled nových knih, 1x měsíčně upozornění na nové číslo Finančních a ekonomických Informací, upozornění na případné změny výpůjční doby, nebo na akce pořádané knihovnou), pošlete email, na adresu knihovna@mfcr.cz. Pokud si přeje dostávat pouze některá z těchto upozornění, uveďte prosím do textu zprávy jaká. Od této služby je možné se kdykoli odhlásit, nebo změnit její parametry.

Odborná knihovna MF

Nejčtenější