Novinky

Knižní novinky v období 23.9. - 27.9.2013 (Nabídka Odborné knihovny MF)

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

 • Odborná knihovna
 • Služby knihovny
 • Vzdělávání
 • Služby veřejnosti
 • Rešeršní a dokumentační služby

Informace odborné knihovny MF

Seznam nových knih:

 • Colombia: economic assessment : OECD economic surveys 2013 / Organisation for Economic Co-operation and Development
 • Dědické právo v novém občanském zákoníku / Ministerstvo spravedlnosti ČR, Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ČR
 • Insolvence, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, významná tržní síla : podle stavu k 1.8.2013 / Sagit
 • Izrael a Palestina : minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu / Marek Čejka
 • Jak zvládnout 77 obtížných situací při prezentacích a přednáškách : osvědčené rady a příklady z praxe / Zdeněk Helcl
 • Nový zákon o mezinárodním právu soukromém / Ministerstvo spravedlnosti ČR, Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ČR
 • Nový zákon o obchodních korporacích / Ministerstvo spravedlnosti ČR, Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ČR
 • Náhrada újmy v novém občanském zákoníku / Ministerstvo spravedlnosti ČR, Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ČR
 • Obecná část nového občanského zákoníku / Ministerstvo spravedlnosti ČR, Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ČR
 • Občanský soudní řád. Rozhodčí řízení. Exekuční řád. Soudní poplatky. Mediace a další předpisy : redakční uzávěrka 22.7.2013 / Sagit
 • Restituce majetku bývalých šlechtických rodů po roce 1989 / Josef Benda
 • Rodinné právo v novém občanském zákoníku / Ministerstvo spravedlnosti ČR, Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ČR
 • Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2012 = Agrarian foreign trade yearbook 2012 : (informační studie) / Karina Pohlová
 • Smluvní právo v novém občanském zákoníku / Ministerstvo spravedlnosti ČR, Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ČR
 • The dynamics of global economic governance : the financial crisis, the OECD and the politics of international tax cooperation / Richard Eccleston
 • United Kingdom : OECD economic surveys 2013 / Organisation for Economic Co-operation and Development
 • Věcná práva v novém občanském zákoníku / Ministerstvo spravedlnosti ČR, Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ČR
 • Zrádná nahodilost : o skryté roli náhody na trzích a v životě / Nassim Nicholas Taleb ; [přeložil Jan Hořínek]
 • Zákon o obětech trestných činů : komentář s judikaturou / Jiří Jelínek a kol.

 

Vážení uživatelé,

máte-li zájem o zasílání novinek z Odborné knihovny MF (1x týdně přehled nových knih, 1x měsíčně upozornění na nové číslo Finančních a ekonomických Informací, upozornění na případné změny výpůjční doby, nebo na akce pořádané knihovnou), zašlete email, na adresu knihovna@mfcr.cz. Pokud si přeje dostávat pouze některá z těchto upozornění, uveďte prosím do textu zprávy jaká. Od této služby je možné se kdykoli odhlásit, nebo změnit její parametry.

Odborná knihovna MF

Nejčtenější