Novinky

Knižní novinky v období 16.9. - 20.9.2013 (Nabídka Odborné knihovny MF)

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

 • Odborná knihovna
 • Služby knihovny
 • Vzdělávání
 • Rešeršní a dokumentační služby
 • Služby veřejnosti

Informace odborné knihovny MF

Seznam nových knih:

 • Australia : OECD economic surveys 2012 / Organisation for Economic Co-operation and Development
 • DPH u obcí v příkladech 2013 : předmět daně, výkon veřejné správy, uplatňování nároku na odpočet, krácení nároku na odpočet / Jaroslav Šobáň
 • DPH v příkladech k 1.5.2013 / Jana Ledvinková
 • Finanční management / Irena Jindřichovská
 • Luxembourg : OECD economic surveys 2012 / Organisation for Economic Co-operation and Development
 • Ochrana osobních údajů v praktických příkladech / Alena Kučerová, František Nonnemann
 • Proměny politické mapy po roce 1945 / Martin Riegl
 • Právo Evropské unie / Michal Tomášek, Vladimír Týč a kolektiv: Jiří Malenovský ... [et al.]
 • Public relations : dějiny - teorie - praxe / Ladislav Kopecký
 • The 2012 ageing report : economic and budgetary projections for the 27 EU member states (2010-60) / joint report prepared by the European Commission and the Economic Policy Committee
 • Trestní odpovědnost právnických osob : komentář / Pavel Šámal ... [et al.]
 • Zánik závazků započtením : současný právní stav a změny v novém soukromém právu / Marek Jäger
 • Živnostenské podnikání : předpisy regulující podnikání : redakční uzávěrka 5.8.2013 / Sagit

 

Vážení uživatelé,

máte-li zájem o zasílání novinek z Odborné knihovny MF (1x týdně přehled nových knih, 1x měsíčně upozornění na nové číslo Finančních a ekonomických Informací, upozornění na případné změny výpůjční doby, nebo na akce pořádané knihovnou), zašlete email, na adresu knihovna@mfcr.cz. Pokud si přeje dostávat pouze některá z těchto upozornění, uveďte prosím do textu zprávy jaká. Od této služby je možné se kdykoli odhlásit, nebo změnit její parametry.

Odborná knihovna MF

Nejčtenější