Novinky

Finanční a ekonomické informace 7/2021

oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna
oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace
  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Odborná knihovna

Uvést firmu na burzu standardně, pomocí procesu prvotního úpisu akcií (Initial Public Offering, IPO), je administrativně poměrně náročný proces, který ovšem investorům před nákupem akcií zprostředkuje klíčové informace o firmě. Přehledový článek v rubrice Podrobně k tématu s názvem „Zvláštní účelové společnosti pro akvizice (SPACs): boom v USA, rizika s nimi spojená a ohlasy v jiných zemích“ se věnuje postupu, jak legálně celý koncept IPO obejít. Zvláště v USA se takovéto schránkové firmy založené a uvedené na burzu jen za účelem koupě dalších společností, staly hitem, který propagují nejrůznější celebrity. Rizika pro investory jsou bohužel poměrně velká, neboť pro nákup firem je zohledňován spíše mlhavý příslib budoucích výnosů než aktuální auditované finanční výkazy. Přebytek hotovosti způsobovaný uvolněnou měnovou politikou a slabá návratnost investic ovšem nutí investory poohlížet se po stále nových způsobech investování. Tento stav v budoucnu s největší pravděpodobností povede k růstu (a prasknutí) bublin. Boom SPACs v USA již vyvolal nemálo komentářů a sílí hlasy volající po přísnější regulaci. Oproti tomu jiné země (např. Velká Británie) volají po deregulaci. EU zatím tak trochu vyčkává, a to částečně i proto, že vzestup SPACs do Evropy zatím nedorazil.

Nejčtenější