Novinky

Finanční a ekonomické informace 6/2021

oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna
oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace
  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Odborná knihovna

Peníze zdarma a pro všechny, aneb chodili by zaměstnanci do zaměstnání, které je nenaplňuje, kdyby stát distribuoval občanům finanční částku nezbytnou k přežití? Kdo by to celé zaplatil a kdo by vlastně zastával neatraktivní pracovní pozice, které jsou ovšem pro hladké fungování společnosti nezbytné? Na tyto a další otázky hledá odpovědi přehledový článek v rubrice Podrobně k tématu s názvem „Základní nepodmíněný příjem: utopie nebo realita příštích dní?“ V uplynulých letech proběhlo v několika státech v různých koutech zeměkoule praktické testování konceptu základního nepodmíněného příjmu. Celou debatu akcelerovala celosvětová pandemie Covid-19. Otázek je stále více než odpovědí a ačkoliv je zvažovaných pozitiv více nežli dost, tak na straně negativních dopadů zbývá nevyřešen zásadní problém vysoké finanční náročnosti. V českých luzích a hájích se o nepodmíněném příjmu zatím pouze teoretizuje a padají první nesmělé návrhy. Strukturální proměny na pracovním trhu a s nimi spojené sociální a společenské tlaky ovšem v budoucnu pravděpodobně neminou ani naši republiku a rozumně nastavený základní nepodmíněný příjem by mohl sehrát důležitou úlohu při eliminaci jejich negativních dopadů.

Nejčtenější