Novinky

Finanční a ekonomické informace 8/2018

oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna
oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace
  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Odborná knihovna

V rubrice Podrobně k tématům najdete dva přehledové články, první se pod názvem „Diskuse kolem nízkého růstu produktivity práce ve vyspělých ekonomikách“ věnuje nedávno publikovaným analýzám k zpomalujícímu se růstu produktivity práce ve vyspělých ekonomikách, přibližuje rozdílné názory ekonomů na příčiny tohoto jevu, všímá si obtíží spojených se samotným diagnostikováním problémů, limitů v přístupu k potřebným datům a v metodě práce s nimi.

Druhý nese název „Evropská centrální banka ukončuje kvantitativní uvolňování: vhodnost načasování kroku, názory na normalizaci měnové politiky a další ohlasy v tisku“. Text v úvodu shrnuje obsah projevu guvernéra Evropské centrální banky Maria Draghiho z tiskové konference, která proběhla 14. června 2018 v Rize, a dále se věnuje ohlasům v odborném tisku, které toto oznámení vyvolalo. Dotýká se též otázky vhodnosti načasování a politickým dopadům oznámeného ukončení programu pravidelného nákupu aktiv, zmaření snah tzv. dluhopisových strážců (bond vigilantes) a existence zombie firem.

Nejčtenější