Novinky

Finanční a ekonomické informace 6/2018

oddělení 5904 - Informační podpora a knihovna
oddělení 5904 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace
  • Odborná knihovna
  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny

V rubrice Podrobně k tématům tentokrát najdete přehledový článek „Diskuse o stavu italské ekonomiky a eurozóny na pozadí jmenování vlády premiéra Giuseppe Conteho“. Text se věnuje názorům v odborném tisku, jež vyjadřují obavy o udržitelnost Evropské měnové unie v její stávající podobě v souvislosti se vznikem vlády koalice Hnutí pěti hvězd a strany Liga pod vedením nestraníka Giuseppe Conteho. Současná italská hospodářská a rozpočtová situace, je nastíněna prostřednictvím konečného znění koaliční a programové smlouvy mezi uvedenými stranami, přiblíženo je též jedno z prvních vyjádření nového ministra financí Giovanniho Triy a související mediální reflexe.
Druhý přehledový článek, který rubrika přináší, nese název „Záměr balkánských zemí vstoupit do eurozóny, nové konvergenční zprávy Evropské centrální banky a Evropské komise“. Věnuje se květnovým konvergenčním zprávám zmíněných institucí posuzujícím připravenost k přijetí eura a plnění Maastrichtských kritérií u sedmi zbývajících zemí, jež euro zatím nemají, a které si nevyjednaly výjimku. Zvláštní pozornost je věnována Chorvatsku, Rumunsku, a zejména Bulharsku, kde se úvahy o brzkém přechodu na euro objevují.

Doporučované

Nejčtenější