Novinky

Finanční a ekonomické informace 10/2018

oddělení 5904 - Informační podpora a knihovna
oddělení 5904 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace
  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Odborná knihovna

V rubrice Podrobně k tématům tentokrát najdete přehledový článek „K letošním měnovým a hospodářským potížím Argentiny a Turecka". Nabízí reflexe ekonomů a ekonomických komentátorů z mezinárodních médií, které se zaměřovaly na kořeny potíží obou zemí, zhodnocení jejich krizového managementu a možné dopady tamního vývoje na ostatní ekonomiky nejen z kategorie rozvíjejících se trhů. Všímá si neblahých dopadů dlouhodobě neřešených problémů vysokého veřejného nebo soukromého zadlužení a negativních vlivů způsobených špatnými kroky politické reprezentace.

Druhý přehledový článek, který rubrika přináší, nese název „Prosazení všeobecného reverse charge: přínosy a potenciální rizika“. Text přibližuje základní obrysy směrnice umožňující zavedení všeobecného režimu reverse charge, stručně uvádí kontext současného fungování harmonizovaného režimu DPH v EU (včetně podstaty karuselových podvodů, k nimž v jeho rámci dochází), naznačuje směr, kterým se hodlá EK ubírat při nastavení finálního režimu DPH, a shrnuje přínosy, ale i potenciální rizika aplikace všeobecného režimu reverse charge, včetně dopadů na podnikatelský sektor.

Doporučované

Nejčtenější