Novinky

Finanční a ekonomické informace 1/2018

oddělení 5904 - Informační podpora a knihovna
oddělení 5904 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace
  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Odborná knihovna

V rubrice Podrobně k tématům tentokrát najdete dva přehledové články, první z nich pod názvem Pět let od začátku „abenomiky“ nejprve shrnuje opatření a principy, na nichž je postavena současná ekonomická politika ostrovního císařství, a dále se věnuje komentářům a hodnocením úspěšnosti masivního programu uvolněné měnové politiky a veřejných investic, který v Japonsku za účelem boje s deflací a dlouholetou ekonomickou stagnací země trvá již pět let. Všímá si též paralel se současnou situací v Evropě a možného ekonomického potenciálu Japonska v souvislosti s uzavřením a ratifikací smlouvy o volném obchodu mezi Evropskou unií a Japonskem v následujících dvou letech.

Druhý článek nese název Bankovní unie jako garance stability eurozóny? a přibližuje ohlasy v odborném tisku na plány dokončení bankovní unie, která by měla zajistit větší odolnost eurozóny v případě další finanční krize. Věnuje se hodnocení dosavadního fungování již ustavených pilířů bankovní unie, všímá si problémů současného evropského bankovního sektoru a otázce společného sdílení rizika. Přibližuje též názory komentátorů na to, zda je dokončení bankovní unie postačující podmínkou pro odolnou měnovou unii i bez užší integrace fiskálních politik členských států eurozóny.

Doporučované

Nejčtenější