Novinky

Finanční a ekonomické informace 5/2017

oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna
oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace
  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Odborná knihovna

V rubrice Podrobně k tématům najdete dva přehledové články, první se jmenuje „Zdanění robotů – pro a proti“ a věnuje se na první pohled možná poněkud kurióznímu tématu - snaží se totiž shrnout odborné komentáře podnícené kontroverzním nápadem Billa Gatese řešit problémy na pracovním trhu způsobené robotizací pomocí zdanění firem využívajících práci robotů, a to stejným způsobem, jako se zdaňují příjmy jejich zaměstnanců. V souvislosti se zrychlujícím se tempem zavádění robotů do nejrůznějších oblastí lidské činnosti lze však předpokládat, že podobných kontroverzních nápadů, jak nastalou situaci řešit, bude přibývat.

Druhý článek pod názvem „Fake news a post-pravda nejen ve finanční a ekonomické oblasti“ se snaží přiblížit různé aspekty fenoménu falešných zpráv, které v poslední době ovlivňují každou práci s informacemi, odborné informace ekonomického charakteru nevyjímaje. V literatuře je téma hojně diskutováno, objevují se historická srovnání, podrobné rozbory fungování falešných zpráv, hodnocení účinnosti možných způsobů boje proti nim včetně popisu konkrétních iniciativ. Zvláštní pozornost je v textu věnována dopadu falešných zpráv na finanční trhy.

Doporučované

Nejčtenější