Novinky

Finanční a ekonomické informace 1/2017

oddělení 5904 - Informační podpora a knihovna
oddělení 5904 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Finanční a ekonomické informace
  • Odborná knihovna

V rubrice Podrobně k tématům najdete dva přehledové texty, první nese název „Empiričtí ekonomové v ohnisku (sebe)kritiky“, je tentokrát z oblasti ekonomické vědy a věnuje se otázce interpretace statistických dat v odborné literatuře. Téma nastolené německým deníkem Handelsblatt rezonovalo v nedávné době odborným tiskem, přičemž jádrem diskuze a terčem kritiky byla především kvalita vědeckých výstupů pracujících nekriticky s tzv. p-hodnotou (p-value), neboli pravděpodobností nulové hypotézy při vyhodnocování konkrétních dat v rámci statistického modelu. Ověřování výsledků pomocí p-hodnoty vedlo v jiných vědních disciplínách již k odmítání článků zavedenými periodiky a nyní se tato otázka objevuje i v ekonomii.
Druhý článek „Celní legislativa a změny v dani z přidané hodnoty v ČR i na evropské úrovni“ shrnuje prostřednictvím citací článků z odborného tisku dopady nové celní legislativy v České republice přijaté v reakci na celní kodex Evropské unie a Akční plán pro oblast DPH. Text se nejprve věnuje Dani z přidané hodnoty a clu v Evropské unii obecně, následně je přiblížen nový celní zákon a změny zákona o DPH v České republice.

Doporučované

Nejčtenější