Novinky

Finanční a ekonomické informace 2/2016

oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna
oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace
  • Odborná knihovna
  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny

V rubrice Podrobně k tématům najdete dva přehledové články, první se jmenuje první se jmenuje „Vyhýbání se dani ze strany nadnárodních společností: přehled aktuálních opatření a názory na tuto problematiku“. Článek se snaží představit aktuální opatření proti škodlivým daňovým praktikám ze strany Evropské unie, OECD a Velké Británie. Přibližuje také názory odborných komentátorů na zmíněné programy, na jejich sílu a možné důsledky pro nadnárodní společnosti.

Druhý článek pod názvem „Budoucnost peněžní hotovosti“ se věnuje aktuálním diskuzím o možnosti zavedení výlučně bezhotovostního platebního styku, které se mezi odborníky vedou. Text představuje jednotlivé názorové proudy a popisuje možná pozitiva a negativa, jež by takové opatření mělo. Zvláštní pozornost je věnována otázce záporných úrokových sazeb, s níž je v současné době v odborném tisku spjata téměř každá úvaha týkající se možnosti zrušení peněžní hotovosti.

Nejčtenější