Novinky

Finanční a ekonomické informace 12/2016

oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna
oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Finanční a ekonomické informace
  • Odborná knihovna

V rubrice Podrobně k tématům tentokrát naleznete přehledový článek „Kontroverze kolem investic čínských koncernů v Evropě“. Věnuje se otázkám, jež vzbuzuje nárůst objemu čínských investic, a debatě, která se v jejich důsledku nejenom u nás rozvířila. V článku jsou uvedeny případy uskutečněných i nerealizovaných investic, jež v poslední době vyvolávaly největší kontroverze. Text přibližuje jak názory zastávající otevřený přístup, tak stanoviska příznivců restriktivnějšího přístupu, regulací a ochranářských opatření.

Druhý přehledový článek, který rubrika přináší, nese název „Fiskální hříšníci: nejen Španělsko a Portugalsko stále v hledáčku Komise“. Text přibližuje různorodé komentáře k rozhodnutí Evropské Komise a Rady EU nesankcionovat Španělsko a Portugalsko. Všímá si zejména odlišných názorů na to, jakým způsobem by mělo být vynucováno dodržování Paktu stability a růstu, a to i ve vztahu k dalším zemím (Itálie, Řecko, Irsko a v minulosti též Německo a Francie), a na možné důsledky současného stavu v případě vzplanutí další finanční krize.

Nejčtenější