Novinky

Finanční a ekonomické informace 11/2016

oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna
oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace
  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Odborná knihovna

V rubrice Podrobně k tématům najdete dva přehledové články, první nese název „Potíže Deutsche Bank: pokusy o jejich diagnózu a zhodnocení rizik pro světovou ekonomiku“ a přibližuje komentáře ke stabilitě banky, jež se v odborném tisku objevily po té, co její akcie poklesly na třicetileté minimum. Článek se věnuje příčinám problémů, zasazuje událost do širšího kontextu bankovní regulace a přibližuje též názory na budoucí vývoj a možnost spuštění další finanční krize.

Druhý článek pod názvem „Vyhýbání se dani: rozhodnutí Evropské komise v případu společnosti Apple a další současné aktivity“ shrnuje četné komentáře k rozhodnutí Evropské komise, které je výsledkem šetření ve věci státní podpory poskytované společnosti Apple. Na základě tohoto rozhodnutí by mělo Irsko částku ve výši 13 miliard eur od společnosti Apple dodatečně vybrat. Článek se věnuje dopadům rozhodnutí jak na investory, tak na irskou ekonomiku a přibližuje též názory, které volají po reformě zdanění příjmů nadnárodních firem.

Nejčtenější