Novinky

Finanční a ekonomické informace 1/2016

odbor 38 - Rozvoj ICT
odbor 38 - Rozvoj ICT

Vydáno

  • Odborná knihovna
  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Finanční a ekonomické informace

V rubrice Podrobně k tématům najdete dva přehledové články, první se jmenuje „K aktuálním diskusím o nepodmíněném základním příjmu“ se věnuje debatě ekonomů, která probíhá v odborném tisku po té, co bylo oznámeno několik pilotních projektů se záměrem testovat tzv. základní příjem v praxi.

Druhý článek pod názvem „Vliv zvýšení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem na ekonomiku eurozóny“ a snaží se shrnout komentáře k očekávaným makroekonomickým dopadům zmíněného opatření v kontextu současného stavu a očekávaného vývoje světové ekonomiky.

Na konci bulletinu jsou zařazeny seznamy odebíraných periodik pro rok 2016 v Odborné knihovně MF.

Nejčtenější