Novinky

Finanční a ekonomické informace 9/2015

oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna
oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Odborná knihovna
  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Finanční a ekonomické informace

V rubrice Podrobně k tématům tentokrát najdete přehledový článek Strategie kruhové ekonomiky EU. Věnuje se Orientačnímu plánu Evropské komise ke strategii kruhové ekonomiky z dubna 2015. Plán si klade za cíl omezit celkovou produkci odpadů, podpořit jejich opětovné využití a snížit závislost současného růstového modelu Evropy na neobnovitelných zdrojích. Článek dále cituje názory na to, jak kruhová ekonomika ovlivní finanční sektor, a upozorňuje na souvislost s tzv. sdílenou ekonomikou.

Druhý přehledový článek, který rubrika přináší, nese název Padělání a produktové pirátství: aktuální trendy. Text se věnuje novinkám v oblasti padělání zboží, cituje statistická data a odhady škod způsobených touto nelegální činností a uvádí významné případy odhalení padělaného zboží, které byly ve světě v poslední době zaznamenány.

Doporučované

Nejčtenější