Novinky

Finanční a ekonomické informace 8/2015

oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna
oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Odborná knihovna
  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Finanční a ekonomické informace

Rádi bychom Vás upozornili, že počínaje tímto číslem dochází k avizovaným změnám v obsahu bulletinu. Z periodik, která jsou dostupná zaměstnancům resortu v plném textu v aplikaci Aktivní noviny, jsou nově zařazovány pouze zkrácené záznamy obsahu čísel - najdete je na konci příslušných kapitol.

Z dalších změn lze upozornit na dva přehledové články v čísle a přesunutí seznamu Úplných znění zákonů (ÚZ) dostupných ve fondu Odborné knihovny Ministerstva financí do kapitoly Právo.

V rubrice Podrobně k tématům tentokrát najdete přehledový článek Reflexe kybernetických útoků na servery státních institucí v USA a Německu. Věnuje se několika bezpečnostním incidentům, které rozvířily debatu v zahraničním tisku. V souvislosti s rostoucím významem boje proti kyberkriminalitě mohou být zahraniční zkušenosti a komentáře podnětné.
Druhý přehledový článek, který rubrika přináší, nese název Daň z reklamy v Maďarsku. Text se věnuje aktuálnímu dění kolem návrhu neobvyklé daně a mediálnímu ohlasu, který vyvolal v Maďarsku i na půdě Evropské unie, a to i v kontextu dalších kontroverzních daňových opatření, jež se maďarská vláda pokusila zavést.

 

 

Doporučované

Nejčtenější