Novinky

Informace Odborné knihovny MF - č. 16/2010

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Bulletin
  • Odborný tisk
  • Zahraniční tisk
  • Knihovna MF
  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: daňová konkurence na úrovni kantonů ve Švýcarsku, lobbování v Evropské unii a v České republice, fiskální (ne)zodpovědnost zemí EU, nový katalog prací ve veřejných službách a správě, přehled mezinárodní úpravy účetnictví a výkaznictví PPP projektů, řetězové obchody a DPH,  hospodaření s obecním lesním majetkem a odstupné manažerů.
  • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na  články z německy psaného tisku, týkající se problematiky státní politiky ve vztahu k obecním financím (opatření státu ve prospěch obcí), zvýšení tabákové daně versus snížení ekologických daní, bezpodmínečného základního příjmu, výsledků činnosti daňové policie v roce 2009, návrhu zákona k nové dani z letecké dopravy a vývoje cen domů a bytů. Z anglicky psaného tisku doporučujeme stati k finanční krizi a úsporám domácností ve Francii, k praxi prognózování veřejných příjmů ve 12 státech OECD, k poučení z finanční krize pro plánování národních důchodových systémů, ke globálnímu měnovému systému, ke zdanění obytných nemovitostí v Evropě a k vývoji zemí střední   a východní Evropy po krizi. V ruštině je zajímavý článek o mezinárodních dohodách o zamezení dvojího zdanění.

Nejčtenější