Novinky

Informace Odborné knihovny MF č. 9/2007

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: důsledky české transformační strategie pro přechod ke znalostní ekonomice, majetkové daně v EU, zkušenosti Slovinska se zavedením eura, systémové zpoplatnění silniční infrastruktury v ČR, evropské daňové právo a správa daní, dopad harmonizace sazeb DPH v ČR a finanční problém Garančního fondu obchodníků s cennými papíry.
  • Ze zahraničních zdrojů pak upozorňujeme např. na články týkající se střednědobého fiskálního rámce ve Švédsku, analýzy proměn světového finančního řádu a jejich dopadu na globální ekonomiku, mezinárodního bankovnictví, ratingových agentur, koncepce teorie štěstí, zdanění podnikového nástupnictví z hlediska daně dědické v Německu, metody slaďování schodku a zadlužení (stock-flow adjustment-SFA), volatility systému sociálního zabezpečení v Německu, hodnocení střednědobého rozpočtového plánování v Německu a koordinace podnikových daní spolu s konkurencí daňových sazeb v EU.
  • V další části Informací Vám nabízíme překlady, a to Přetrvávající deficity (ukončení deficitního řízení proti Německu, změkčení Paktu stability a růstu) a Čtvrtý pilíř
    (konkurence na německém bankovním trhu).

Doporučované

Nejčtenější