Novinky

Informace Odborné knihovny MF č. 7/2007

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů podchyceny např. zkušenosti s používáním nového zákoníku práce, problematika regulace bank a pojišťoven v Evropské unii, otázky vstupu evropských uzavřených fondů do ČR, návrhy na zlepšení efektivnosti a kvality českého legislativního procesu, srovnání nových zákonů regulujících zprostředkování pojištění v ČR a SR a také výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2006.
  • Ze zahraničních zdrojů pak upozorňujeme např. na příspěvky týkající se vlivu evropského práva na přímé zdanění, mezinárodních daňových důsledků obchodovatelných povolenek, malých úvěrových (internetových) platforem, prvních výsledků nových statistik o příjmech a životních podmínkách v Německu, nezdanitelných paušálů na náklady poslanců Spolkového sněmu a zavádění britského přístupu k podpoře zaměstnanosti v Německu. Zajímavé jsou i články přinášející výsledky dosavadní diskuse k návrhu Evropské komise na vytvoření jediného shromažďovacího místa pro zdanění všech obratů podniků (vně země usídlení) a zamyšlení nad souvislostí mezi zavedením eura a zdražením v Německu.
  • V další části Informací Vám nabízíme překlady z německého tisku, a to Mafiánské zboží (prohibičně vysoké tabákové daně podporují organizovaný zločin a poškozují fiskál), Jak se realizuje zlaté pravidlo (návrh na zachování vyrovnaného státního rozpočtu v Německu) a Čína překonává Maovo dědictví (ochrana soukromého vlastnictví).

Doporučované

Nejčtenější