Novinky

Informace Odborné knihovny MF č. 6/2007

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • Mezi českými novinkami naleznete např. tituly: Daně v Evropské unii, Zdanění majetku v Evropě, Měnová integrace: náklady a přínosy členství v měnové unii, Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky, Evropský mezičas: nové otázky evropské integrace, Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém, Vymáhání pohledávek, Účetnictví státní správy a samosprávy a Rozpočtové právo.
  • Ze zahraničí jsme nakoupili či získali např.: Autonomy and regulation: coping with agencies in the modern state, Handbook of new institutional economics, The political economy of fiscal policy: public deficits, volatility, and growth, Transfer pricing review 2006/2007, Varieties of capitalism and Europeanization, World economic situation and prospects 2007, A guide to European VAT directives, Growth in the Central and Eastern European countries of the European Union, nové publikace OECD (např. hospodářské přehledy zemí) a dalších mezinárodních organizací.
  • Z produkce Ministerstva financí upozorňujeme na pravidelný materiál Makroekonomická predikce České republiky: duben 2007 a první vydání nové publikace Fiskální výhled ČR: duben 2007, která na rozdíl od Makroekonomické predikce, pokrývající všechny podstatné oblasti makroekonomického vývoje, je zaměřena pouze na hospodaření sektoru vládních institucí. Bude vydávána 2x ročně.

Nejčtenější