Novinky

Informace Odborné knihovny MF č. 5/2007

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: hodnocení výsledků boje proti praní peněz, vzájemný vztah měnové politiky ČNB a vývoje výnosností na domácím kapitálovém trhu, reálná konvergence České republiky k Evropské unii v porovnání s ostatními novými členskými zeměmi.
  • Ze zahraničních zdrojů pak upozorňujeme např. na příspěvky týkající se současné situace v EMU v kontextu jejího dlouhodobého vývoje, zavedení eura na Slovensku, padesátileté historie i budoucnosti Evropské unie, úspěchu a využití offshore finančních center (OFC), problémů fiskální udržitelnosti v eurozóně a zavedení jednotných standardů Single Euro Payments Area pro bezhotovostní platební styk v zemích EU. Zajímavý je i článek přinášející praktické informace o evropské DPH (každoročně se opakující tzv. zelené stránky čas. International VAT monitor).
  • V další části Informací Vám nabízíme překlady z německého tisku, a to Nerovnováhy v eurozóně, Země testované stresem (rozdílná výhodnost eura v zemích EU), ECB se odpoutává od Fed (protichůdný vývoj v Evropě a v USA), Mnohé průmyslové země plýtvají penězi (studie ECB a Spolkového ministerstva financí) a Odborníci v Paříži kritizují ECB (výsledky studie Banque de France).

Doporučované

Nejčtenější