Novinky

Informace Odborné knihovny MF č. 13/2007

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: právní úprava loterií v Evropské unii a aplikace v České republice (Rien va plus), systém pojištění vkladů v ČR (historie, současný stav a porovnání s EU), vývoj a právní úprava mezinárodního investování, specifika mezinárodní spolupráce při vymáhání finančních pohledávek, analýza finančních toků zemí Visegrádské čtyřky v letech 1993-2005 (v anglickém jazyce), zavedení eura v ČR (termín přijetí a dopady předčasného přijetí eura).
  • Ze zahraničních zdrojů pak upozorňujeme např. na články týkající se determinant růstu v členských zemích EU ze střední a východní Evropy, řízení a kontroly mimorozpočtových fondů, veřejných investic ve Velké Británii, složení státního rozpočtu a dynamiky veřejného dluhu (použita data zemí EU), návrhu spolkového rozpočtového plánu na rok 2008 a finančního plánu 2007 až 2011, mezinárodní finanční integrace vybraných států střední a východní Evropy (2000-2005), příjmů ze zdanění korporací (USA), zdanění kapitálových příjmů v globalizované ekonomice a analýzy dopadů zvyšující se mobility kapitálu na míru korporační daně (použita data zemí OECD 1981-2001).
  • V další části Informací Vám nabízíme překlady z německého tisku: Ekonomické svědomí Německa (Detsche Bundesbank a Evropská centrální banka), Daň dědická cíleně ničí kapitál (rozhovor s U v. Suntumem, který neobvykle argumentuje pro zrušení daně dědické), Stát chce transparentní státní podniky (k plánu zavedení Public Kodexu ve státních podnicích v Německu) a Steinbrück prověří všechny daňové dohody (k plánu revize daňových dohod v Německu; zmíněna též ČR).
  • Navíc jsme pro Vás připravili informaci o novinkách v nabídce tištěných periodik v odborné knihovně.

Doporučované

Nejčtenější