Novinky

Základní informace

oddělení 1003 - Informační kancelář
oddělení 1003 - Informační kancelář

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Služby veřejnosti
Aktualizováno 8. 11. 2018

Obecné zásady pro přijímání žádostí o informace, jejich evidenci a jejich vyřizování Informační kanceláří MF

 1. Žádosti o poskytnutí informace, které se mohou (podle §13 zákona) podávat ústně, písemně, případně prostřednictvím telekomunikačních zařízení, přijímá a vyřizuje Informační kancelář. 
 2. Při přijímání žádostí o poskytnutí informací sdělí přijímací pracoviště žadateli výši úhrady, kterou je ministerstvo (jakožto povinný subjekt) oprávněno žádat. Výše těchto úhrad se řídí schváleným Sazebníkem úhrad.
 3. O ústně podané žádosti o informaci, kterou nelze poskytnout ihned při jejím podání, se sepíše záznam, který se po přečtení předloží žadateli k podpisu.
 4. O podaných žádostech se vede samostatná evidence, která obsahuje:
  • číselné označení žádosti,
  • datum podání,
  • jméno, příjmení a adresu žadatele (u fyzických osob),
  • označení právnické osoby včetně adresy a IČA (u právnických osob),
  • předmět informace,
  • způsob a datum vyřízení.
 5. Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může Informační kancelář co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, namísto poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.
 6. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, Informační kancelář mu ji poskytne.
 7. Informační kancelář informaci neposkytne, je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost, má-li informace vypovídat o osobnosti a soukromí fyzické osoby, je-li požadovaná informace označena za obchodní tajemství nebo má-li vypovídat o majetkových poměrech fyzické osoby. Případy kdy povinný subjekt informaci neposkytne jsou podrobně upraveny v § 7 až 10 zákona.
 8. Informační kancelář dále omezí poskytnout informace v případech uvedených v §11 a v §12 zákona. Mezi ně patří zejména případy týkající se výlučně vnitřních pokynů ministerstva a jeho personálních předpisů nebo když jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí ministerstva a nebyla ukončena.
 9. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

 

Související informace

 

Prostřednictvím telefonních a faxových čísel
Telefon:  Tomáš Stehlík

+420 25704 2719

 

Pavla Erlichová 

+420 25704 2722

Fax:    +420 25704 9272
+420 25704 9273
Úřední hodiny v IK

Pondělí: 
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 17.00
9.00 - 12.00 13.00 - 15.30
8.00 - 17.00
9.00 - 12.00 13.00 - 15.30
9.00 - 12.00

Prostřednictvím osobního doručení
Adresa: Podatelna MF
Letenská 15
118 10 Praha 1
Úřední hodiny podatelny Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
7.30 - 17.00

7.30 - 16.15
7.30 - 17.00
7.30 - 16.15
7.30 - 16.15

Doprava: Tramvaj č. 12, 22, 23
Metro A - Malostranská
Prostřednictvím elektronické pošty
Email:

 informace@mfcr.cz

 Pro podání žádostí o informace podle zákona č.106/1999 Sb.: podatelna@mfcr.cz

Prostřednictvím poštovního úřadu
Adresa: Ministerstvo financí ČR
Informační kancelář - odbor 10 - Kancelář ministra
Letenská 15
118 10 Praha 1 - Malá Strana
Varianty komunikace s Informační kanceláří MF

 

Doporučované

Nejčtenější