Novinky

Základní informace

samostatné oddělení 9008 - Agenda svobodného přístupu k informacím
samostatné oddělení 9008 - Agenda svobodného přístupu k informacím

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Služby veřejnosti
Aktualizováno 24. 1. 2019

Obecné zásady pro přijímání žádostí o informace, jejich evidenci a jejich vyřizování Informační kanceláří MF

  1. Žádosti o poskytnutí informace, které se mohou podávat ústně nebo písemně, přijímá a vyřizuje Informační kancelář.
  2. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. O ústně podané žádosti o informaci, kterou nelze poskytnout ihned při jejím podání, se sepíše záznam, který se po přečtení předloží žadateli k podpisu.
  3. Výše úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací se řídí schváleným Sazebníkem úhrad.
  4. Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může Informační kancelář co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, namísto poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.
  5. Právní úprava obsahuje důvody pro neposkytnutí informací. Brání-li poskytnutí informace zákonný důvod, je vydáno správní rozhodnutí o odmítnutí žádosti
    o poskytnutí informace (či její části).

Související informace

S metodickými dotazy ohledně daní se, prosím, obracejte na Finanční správu. 

Prostřednictvím telefonních a faxových čísel
Telefon:

Pavla Erlichová 

+420 25704 2722

Úřední hodiny v IK

Pondělí: 
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 17.00
9.00 - 12.00 13.00 - 15.30
8.00 - 17.00
9.00 - 12.00 13.00 - 15.30
9.00 - 12.00

Prostřednictvím osobního doručení
Adresa: Podatelna MF
Letenská 15
118 10 Praha 1
Úřední hodiny podatelny Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
7.30 - 17.00

7.30 - 16.15
7.30 - 17.00
7.30 - 16.15
7.30 - 16.15

Doprava: Tramvaj č. 2, 12, 15, 18, 20, 22
Metro A - Malostranská
Prostřednictvím elektronické pošty
Email:

 informace@mfcr.cz

 Pro podání žádostí o informace podle zákona č.106/1999 Sb.: podatelna@mfcr.cz

Prostřednictvím poštovního úřadu
Adresa: Ministerstvo financí ČR
Informační kancelář - samostatné oddělení 9008
Letenská 15
118 10 Praha 1 - Malá Strana
Varianty komunikace s Informační kanceláří MF

 

Doporučované

Nejčtenější