Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7402 - Komunikace s veřejností a zahraniční protokol
oddělení 7402 - Komunikace s veřejností a zahraniční protokol

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-13903/2019/9008

Dotaz:

___________, který se angažuje v otázce možné záchrany unikátního komínu v areálu bývalé a v současné době také sanované Aglomerace, parc. č.1125/36, k. ú. Ostrava – město, obec Ostrava, okres Ostrava, Moravskoslezský kraj., a jménem všech petičních signatářů napříč Českem i ze zahraničí, jenž si rovněž přejí zachování tohoto hodnotného industriálního gigantu se na Vás, jakožto na kompetentní úřad, který celý projekt pod názvem "Sanační zásah v lokalitě Aglomerace ve společnosti Vítkovice, a. s." plně hradí, v této souvislosti obracím s laskavým dotazem.

Dostalo se mi informace, že vlastník pozemku, firma Vítkovice, a.s, požádala Váš úřad o prodloužení termínu realizace výše zmíněného projektu o 13 měsíců. Tuto informaci mi na schůzce na České inspekci životního prostředí, oblastním inspektorátu v Ostravě dne 30.4.2019 ústně potvrdil zástupce Ministerstva financí s tím, že v danou chvíli není jasné, zda resort žádosti vůbec vyhoví.

Rád bych se proto zeptal, v jaké fázi je momentálně ona žádost a zda se již ví, jestli bude žadateli vyhověno či nikoliv.

Projekt Sanační zásah v lokalitě Aglomerace ve společnosti Vítkovice, a.s., jak je mi známo, se realizuje na základě tzv. Ekologické smlouvy uzavřené mezi státem a společností Vítkovice, a.s. V ní se stát zavázal, že pně na své náklady odstraní starou ekologickou zátěž.

Rád bych se dále v této souvislosti zeptal, zda je v této Ekologické smlouvě zaneseno datum, do kdy má být likvidace zátěže hotova, zda bylo případně datum konce realizace změněno a zda lze část řešeného projektu například posunout o 5 -10 let s tím, aniž by přitom firma přišla o Ekologickou smlouvou avizované finanční prostředky Vašeho resortu vynaložené na tento projekt.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější