Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7402 - Komunikace s veřejností a zahraniční protokol
oddělení 7402 - Komunikace s veřejností a zahraniční protokol

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-5876/2019/9008

Dotaz:

"Podle zákona o svobodném přístupu k informacím bych se velmi rád dotázal na to, jaké zakázky a jaké finanční plnění měla společnost VALUE ADDED (či její právní nástupci s podobným jménem) z jednotlivých ministerstev, z ČNB a dalších vrcholných úřadů státní správy v době mezi lety 2000-2018.

To samé prosím za státní podniky či obchodní společnosti s podstatnou státní účastí.

Bude postačovat vždy státní úřad/podnik či společnost a název zakázky + celkové plnění, zvlášť v každém předmětném roce."

"podle zákona o svobodném přístupu k informacím bych se velmi rád dotázal na to, jaké zakázky a jaké finanční plnění měly z rezortu Vašeho úřadu tyto společnosti:

VALUE ADDED s.r.o.

později VALUE ADDED a.s.

popř. VALUE ADDED znalecká

nebo VALUE ADDED Czech

a to za období od 1.1.2000 do 31.12.2018.

Údaje prosím i za FNM (Fond národního majetku) a ČKA (Česká konsolidační agentura), jejichž je Vaše ministerstvo po jejich zániku právním nástupcem, a případně za další organizace či státní úřady, jichž je MF právním nástupcem.

Bude postačovat vždy společnost a název zakázky + celkové plnění v každém předmětném roce."

Odpověď:

Dokumenty ke stažení