Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7402 - Komunikace s veřejností a zahraniční protokol
oddělení 7402 - Komunikace s veřejností a zahraniční protokol

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Žádost
 • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-5375/2019/9008

Dotaz:

"Obracím se na Vás v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s následujícími dotazy:

 1. Kolik arbitráží (tj. rozhodčích řízení), v nichž žalovanou stranou je Česká republika, bylo od roku 2010 zahájeno;
 2. U každého rozhodčího řízení ad a) prosím uveďte, zda řízení již skončilo či probíhá, zda byla/je žalobcem česká fyzická osoba nebo česká právnická osoba, nebo zahraniční fyzická osoba, nebo zahraniční právnická osoba, nebo česká právnická osoba se zahraniční majetkovou účastí, nebo zahraniční právnická osoba se zahraniční majetkovou účastí, nebo zahraniční právnická osoba s českou majetkovou účastí;
 3. U každého rozhodčího řízení ad a) prosím uveďte výši žalobcem požadovaného plnění s rozlišením jistiny, smluvních pokut, a příslušenství;
 4. U každého rozhodčího řízení ad a) prosím uveďte předmět sporu, tj. čeho se žalobce domáhal/domáhá a z jakého titulu, a v čem spatřoval/spatřuje, pokud jde o mezinárodní investiční arbitráž, porušení dohody o podpoře a ochraně investic, o jakou dohodu se v konkrétním řízení jedná a porušení jakého jejího ustanovení je namítáno;
 5. U každého rozhodčího řízení ad a) prosím uveďte název rozhodčího orgánu, který v případu rozhoduje, a jméno, příjmení a národnost konkrétních rozhodců, s uvedením, jaká strana sporu jej/je do funkce jmenovala;
 6. Zda v rozhodčích řízeních ad a) je/byla Česká republika, reprezentována Vaším ministerstvem, zastupována výlučně svými pracovníky, nebo zda si vyžádala externí právní pomoc, a jaké náklady na ni v takovém případě v každém konkrétním řízení vynaložila.

Dále Vás prosím o sdělení, zda a jakým způsobem bude ze strany Vašeho ministerstva reagováno a jak a podle jakých předpisů či interních instrukcí bude postupováno v návaznosti na Deklaraci Evropské komise ze dne 15. 1. 2019 o právních důsledcích rozhodnutí SDEU ve věci Achmea vs. ČR (C-284/16), a jaký to bude mít vliv na již probíhající, nebo nově zahájená řízení, v nichž Česká republika figuruje."

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější