Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7402 - Komunikace s veřejností a zahraniční protokol
oddělení 7402 - Komunikace s veřejností a zahraniční protokol

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Žádost
 • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-4007/2019/9008

Dotaz:

Obracím se na Vás s žádostí o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a žádám o poskytnutí veškerých smluv, smluvních dodatků a jiné smluvní dokumentace, jež uzavřelo Ministerstvo financí ČR (dále jen "MF ČR") s Mgr. Ing. Ing. Tomášem Kubíkem, advokátem se sídlem Politických vězňů 1272/21, Praha 1 110 00, IČO: 714 66 924, ev. č. ČAK: 11684 (dále jen "Advokát"), jakož i dokumentace související.

Z veřejně dostupných zdrojů jsem zjistil, že mezi MF ČR a Advokátem byla uzavřena i) Smlouva o poskytování právních služeb ze dne 6. 12. 2012 (dále jen "Smlouva") a ii) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování právních služeb ze dne 23. 1. 2013 (dále jen "Dodatek"). V souvislosti s těmito dokumenty Vás dále žádám o poskytnutí následujících informací:

 1. V jakém rozsahu bylo plněno ze strany MF Advokátovi na základě Smlouvy?
 2. V jakém rozsahu bylo plněno ze strany MF Advokátovi na základě Dodatku?
 3. Probíhá v současné době plnění ze strany MF Advokátovi na základě Smlouvy a / nebo Dodatku?
 4. Byl Dodatek uzavřen na základě veřejné zakázky malého rozsahu, č. j. MF-113694/2012/45, stejně jako Smlouva?
  1. Pokud byl Dodatek uzavřen na základě jiné veřejné zakázky, prosím o poskytnutí informací o této veřejné zakázce.
  2. Pokud byl Dodatek uzavřen na základě veřejné zakázky malého rozsahu, č. j. MF-113694/2012/45, jaká byla v době uzavření Dodatku předpokládaná hodnota plnění na základě Dodatku ze strany MF ČR Advokátovi?

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější