Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

samostatné oddělení 9008 - Agenda svobodného přístupu k informacím
samostatné oddělení 9008 - Agenda svobodného přístupu k informacím

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Žádost
 • Služby veřejnosti

Informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-27325/2018/10

Dotaz:

Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění:

žádám o následující informace, které se týkají:

 • Konvergenčního programu ČR 2018, který je dostupný na adrese
 • Státního rozpočtu v kostce - 2018, který je dostupný na adrese 
 • a) Postup (matematický vzorec a zdroj dat), kterým jste došli k hodnotám dopadu zákona o evidenci tržeb na zvýšený výběr daní v letech 2017 a 2018, jak jsou uvedeny v Konvergenčním programu ČR 2018 (mj. str. 10-11, 29), v dělení na jednotlivé složky:
  a1) u daně z příjmu fyzických osob,
  a2) u daně z příjmů právnických osob,
  a3) u příspěvku na sociální zabezpečení,
  a4) u daně z přidané hodnoty.
 • b) Postup (matematický vzorec a zdroj dat), kterým jste došli k hodnotám dopadu zavedení povinnosti podávat kontrolní hlášení na zvýšený výběr daní v letech 2017 a 2018, jak jsou uvedeny v Konvergenčním programu ČR 2018 (mj. str. 10-11, 29), v dělení na jednotlivé složky:
  b1) u daně z příjmu fyzických osob,
  b2) u daně z příjmů právnických osob,
  b3) u příspěvku na sociální zabezpečení,
  b4) u daně z přidané hodnoty.
 • Postup (matematický vzorec a zdroj dat), kterým jste došli k hodnotám dopadu zákona o evidenci tržeb na zvýšený výběr daní v letech 2017 a 2018, jak jsou
  uvedeny ve Státní rozpočet v kostce – 2018 (mj. str. 6, 25-27).
 • Postup (matematický vzorec a zdroj dat), kterým jste došli k hodnotám dopadu zavedení povinnosti podávat kontrolní hlášení na zvýšený výběr daní v letech 2017 a 2018, jak jsou uvedeny ve Státní rozpočet v kostce – 2018 (mj. str. 6, 25-27) 

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější