Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

samostatné oddělení 9008 - Agenda svobodného přístupu k informacím
samostatné oddělení 9008 - Agenda svobodného přístupu k informacím

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-21328/2018/10/877 IK

Dotaz:

"V návaznosti na sdělení Ministerstva financí ze dne 16. ledna 2017 pod č. j.: MF-767/2017/10-4/22IK ve věci projektu „Zřízení kanalizačního řadu v lokalitě Doubrava-Hranice a zřízení inženýrských sítí a infrastruktury v lokalitě Doubrava U starostky,“ případně pod jiným názvem projektu v předmětné věci vás žádám ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací, a to zaslání písemného sdělení:
- zda a k jakému datu bylo ze strany obce Doubrava požádáno o zadání veřejné soutěže na zhotovitele stavební a prováděcí dokumentace,
- zda a k jakému datu byl předmětný projekt zařazen mezi prioritní projekty,
- zda, k jakému datu a v jaké výši byla obci Doubrava přislíbena finanční částka na předmětný projekt,
- zda již byly ze strany Ministerstva financí ČR, poskytnuty obci Doubrava finanční prostředky na výdaje související s předmětným projektem, v kladném případě žádám o poskytnutí konkrétního sdělení k jakému účelu, v jaké výši a k jakému datu byly tyto finanční prostředky obci Doubrava poskytnuty."

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější