Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

samostatné oddělení 9008 - Agenda svobodného přístupu k informacím
samostatné oddělení 9008 - Agenda svobodného přístupu k informacím

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-21400/2018/10/883 IK

Dotaz:

"žádám Vás tímto podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí následujících informací vztahujících se k podnětům, které obdržel prošetřovatel zřízený podle § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 145/2015 o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání, a to na základě § 205 písm. d) zákona 234/2014 Sb., o státní službě.

Konkrétně žádám o informace, jaký byl celkový počet podnětů, který prošetřovatel obdržel v roce 2016 a 2017 s doplněním, kolik z těchto podnětů bylo anonymních. Dále prosím o specifikaci počtu podnětů v uvedených letech, u nichž bylo podezření
z protiprávního jednání potvrzeno. Závěrem prosím o doplnění informace, u kolika podnětů byla věc podle § 7 odst. 2 uvedeného nařízení poskytnuta orgánům činným v trestním řízení nebo správnímu orgánu k dalšímu řízení.

V případě, že prošetřovatel řešil zvlášť složité případy (doba vyřízení přes 20 dnů), žádám tímto o stručný anonymizovaný popis povahy protiprávního jednání."

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější