Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

samostatné oddělení 9008 - Agenda svobodného přístupu k informacím
samostatné oddělení 9008 - Agenda svobodného přístupu k informacím

Vydáno

  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Služby veřejnosti

Informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-19028/2018/10/775 IK

Dotaz:

"Dovoluji si požádat o odpovědi na následující otázky a to vždy za období 2010 až 2017, pro každý rok zvlášť:
1. Počet došlých a šetřených žádostí (uplatněných nároků) o náhradu škody dle § 14 zákona č. 82/1998 Sb.
2. Počet žádostí v rozdělení podle důvodu nároku a to v členění, v jakém Ministerstvo evidenci vede. Alternativně výčet oblastí, které převažují či se opakují, jako důvod uplatněného nároku.
3. Počet šetřených žádostí, kterým bylo vyhověno zcela.
4. Počet žádostí, kterým bylo vyhověno zčásti.
5. Počet žádostí, kterým nebylo vyhověno.
6. Počet žádostí, kterým bylo vyhověno zcela nebo zčásti mimosoudně.
7. Výše přiznaného/vyplaceného odškodnění na základě zákona č. 82/1998 Sb. mimosoudně.
8. Počet žádostí, které byly následně uplatněny u soudu.
9. Počet případů, kdy soud vyhověl zcela.
10. Počet případů, kdy soud vyhověl zčásti.
11. Počet případů, které byly soudem zamítnuty.
12. Výše vyplaceného odškodnění na základě pravomocných rozsudků.
13. Průměrná doba vyřízení žádosti podle § 14 zákona č. 82/1998 Sb.
14. Počet případů uplatnění institutu regresní úhrady ve smyslu § 16 až § 18 zákona č. 82/1998 Sb.
15. Počet případů, ve kterých byla regresní úhrada vymožena zpět.
16. Výše regresní úhrady, která byla vymožena zpět.
17. Jak je v úřadu řešena problematika regresních úhrad, tedy např. kdo rozhoduje o tom, zda regresní úhradu vymáhat, zda je to na návrh nebo i bez návrhu, existuje k tomu účelu nějaký orgán, jaký je procesní postup? Existuje-li metodický pokyn, manuál či obdobný dokument, který se týká regresních úhrad, prosím o jeho zaslání."

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější