Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

samostatné oddělení 9008 - Agenda svobodného přístupu k informacím
samostatné oddělení 9008 - Agenda svobodného přístupu k informacím

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Žádost
 • Služby veřejnosti

Informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-19132/2018/10/780 IK

Dotaz:

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

 1. Seznam subjektů, kterým v průběhu insolvenčního řízení po zjištění jejich úpadku insolvenčním soudem poskytnulo Ministerstvo financí České republiky, nebo kterýkoliv subjekt řízený či ovládaný Ministerstvem financí České republiky, financování ve výši nejméně 1.000.000,- Kč, a to v období od 30. 6. 2008
  do 30. 6. 2018. Informaci žádáme včetně identifikace subjektu v úpadku, kterému bylo financování poskytnuto, a celkové výše poskytnutého financování.
  Financováním se rozumí úvěr, půjčka či jakákoliv jiná forma poskytnutí peněžních prostředků. Subjektem řízeným či ovládaným Ministerstvem financí České republiky se rozumí organizace, právnická osoba či jiná právní forma subjektu, v němž může Ministerstvo financí České republiky přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv.
 2. Kopie smluv uzavřených se subjekty ve vztahu k poskytnutému financování dle bodu 1. výše.“ 

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější