Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol
oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Žádost
 • Služby veřejnosti

Informace poskytnutá na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-14484/2018/10/592 IK

Dotaz:

"Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme povinného Ministerstvo financí ČR (dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací o nákladech a rozsahu tisku za roky 2015, 2016, 2017:

 1. Celkové náklady na nakupovaný papíru A4, gramáže 80g/m a počet takto nakoupených listů. Uveďte sumu za jednotlivé roky.
 2. Celkové náklady na tiskárny dokumentů (pořizovací ceny, leasing, pronájem, servis a spotřební materiál bez papírů a tonerů) Uveďte sumu vynaloženou za jednotlivé roky.
 3. Celkové náklady na tonery, cartige a obdobný spotřební materiál nakupovaný pro tisk.
 4. Celkové náklady na servis, údržbu a opravy tiskáren a multifunkčních grafických zařízení.
 5. Celkové náklady na pořízení a celkové náklady na nájem tiskáren a multifunkčních grafických zařízení.
 6. Celkové náklady na zakoupení či pronájem specializovaného SW a HW pořízeného pro realizaci a monitoring tisku, pokud jde o SW a HW, který nebyl součástí dodávky tiskáren či multifunkčních zařízení.
 7. Celkový počet funkčních tiskáren a celkový počet multifunkčních grafických zařízení evidovaných nebo pronajatých k 31.12. 2015 a k 31.12. 2016 a k 31.12.2017.
 8. Celkový počet pracovníků, kteří využívají tiskárny nebo multifunkční grafické k 31.12. 2015 a k 31.12. 2016 a k 31.12. 2017.
 9. Sdělte totožnost hlavní dodavatele papíru, tiskáren a tonerů. Uveďte, jak byl vybrán. (V tabulce jsou uvedeny příklady)

Prosíme o uvádění cen včetně DPH. Informace je možno zcela poskytnout formou vyplnění následují tabulky, která je i přílohou této žádosti o informace."

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější