Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 1003 - Informační kancelář
oddělení 1003 - Informační kancelář

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-14259/2018/10/584 IK

Dotaz:

Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění:

"Dne 24.11.2017 byl dokončen audit projektu I/9, I/16 Mělník, obchvat, 1. stavba příjemce IČO 65993390
1. Jaká je situace dnes, co se od té doby změnilo?
2. Nabyla mezitím právní moci nějaká rozhodnutí, která jsou v případu klíčová? Pokud ano, co v případu mění, kdy a kdo je vydal a pod jakou sp. zn.?
3. Jak budete v uvedeném případu postupovat dál?

Zároveň žádám o kopie pravomocných rozhodnutí ve věci, včetně zmiňovaného auditu."

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější