Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 1003 - Informační kancelář
oddělení 1003 - Informační kancelář

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Služby veřejnosti
  • Žádost

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-14049/2018/10/581 IK

Dotaz:

Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění:

"Žádáme vás o kopii Ekologické smlouvy na odstranění ekologické zátěže ICEC Šlapanice ( č. ES 50/94). Jelikož byl areál, k němuž se ES 50/94 váže, v minulosti privatizován, tak vás dále žádám o informaci za jakou cenu a jakých podmínek byl tento areál odprodán." 

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější