Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Na Ministerstvo financí bylo dne 29. 6. 2007 doručeno podání p. Petra Štoly, který s odvoláním na cituji: “zákon č. 221/1992 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění” žádá o poskytnutí informací týkajících se výše státního dluhu v různých časových obdobích a dále pak výše spotřební daně na cigarety a na pohonné hmoty. P. Štola zřejmě omylem uvedl chybné číslo zákona, neboť zákon o svobodném přístupu k informacím má č. 106/1999 Sb. Z obsahu jeho podání však vyplývá, že se jedná o žádost o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a proto bylo toto podání vyřizováno v režimu tohoto zákona.

Odpověď:

ad 1) Dluhová služba

Ministerstvo financí České republiky (odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku) je zodpovědné za řízení a správu státního dluhu České republiky. Z tohoto důvodu Vám nemůžeme z vlastních zdrojů poskytnout údaje o státním dluhu před vznikem České republiky, tedy před 1. lednem 1993. Doporučujeme Vám proto obrátit se na archiv Ministerstva financí, kde jsou v rámci státních závěrečných účtů z období ČSSR a ČSFR požadované údaje k nahlédnutí.

Státní dluh České republiky ke konci roku 1995 činil 154,4 mld. Kč, ke konci roku 2000 dosahoval výše 289,3 mld. Kč a ke konci roku 2006 pak 802,5 mld. Kč. Celkové výdaje na státní dluh v České republice v roce činily 31,6 mld. Kč, z toho úrokové náklady dosahovaly 31,5 mld. Kč.

ad 2) Spotřební daň

a)Kolik v současné době činí spotřební daň na cigarety?

Změna sazby Sazba daně Celkem nejméně však
pevná procentní
Od 1. 3. 2007 0,88 Kč/kus 27% 1,64 Kč/kus

 

Jaká se předpokládá její výše k 1. 1. 2008 a zda se uvažuje o její úpravě ještě v roce 2008?

Sazba spotřební daně z cigaret jak je uvedena v návrhu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů (sněmovní tisk č. 222).

Změna sazby Sazba daně Celkem nejméně však
pevná procentní
Navržená účinnost od 1. 1. 2008 0,96 Kč/kus 28% 1,80 Kč/kus

 

V současné době se o další úpravě sazeb spotřební daně z cigaret neuvažuje.

Jaké minimální sazby jsou stanoveny Evropskou unií?

Podle článku 2 směrnice 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret, v platném znění, každý členský stát uplatňuje celkovou minimální spotřební daň, jejíž dopad je stanoven na 57 % maloobchodní prodejní ceny (ceny pro konečného spotřebitele) a která nesmí být nižší než 64 € ne 1 000 kusů cigaret nejžádanější cenové kategorie.

b) Jaká je současná výše spotřební daně u pohonných hmot?

benzin olovnatý (už se neprodává) 13,71 Kč/l
benzin bezolovnatý 11,84 Kč/l
motorová nafta 9,95 Kč/l

Doporučované

Nejčtenější