Novinky

Seznam podaných žádostí

Chronologicky řazené žádosti o informace podané na Ministerstvo financí.

ilustrace

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Žádám o informaci, kdo je autorem návrhu vzhledu rekonstruovaných prostor kanceláře ministryně a náměstka pro rozpočet, dále, na základě jaké smlouvy, dohody nebo objednávky se tak stalo a žádám rovněž o předání kopie projektu a uvedeném smluvní dokumentace pro tento projekt.

Žádám o informaci, kdo byl zhotovitelem rekonstrukce, resp. Stavebních úprav prostor kanceláří ministryně a náměstka pro rozpočet, pokud se jednalo o externí subjekt, na základě jaké VZ, případě ZMR se tak stalo, žádáme o předání kopie těchto smluv na stavební úpravy i vybavení nábytkem a žádáme rovněž o odkaz, kde jsou tyto smlouvy uvedeny v registru smluv."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ředitel bývalého odboru 34 Mgr. Karel Bláha poslal dne 11.9.2018 dopis nazvaný Odpověď na žádost o právní výklad k § 68 zákona o hazardních hrách, č. j.: MF-18437/2018/3401-2. V oslovení je uveden předseda představenstva společnosti, společnost ale není v tomto dopise jmenována.

Žádáme podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dopisu, na který Mgr. Karel Bláha odpovídá, a případných dalších dopisů od stejného odesilatele, které se týkají stejného tématu, tedy výkladu § 68 zákona o hazardních hrách.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáme Vás o poskytnutí základního povolení na loterie vydaným společnostem:

 • EURO QUEEN a.s., IČ 27625231, V Holešovičkách 1443/4, Praha 8

základního povolení na kurzové sázky vydaným společnostem:

 • EVONA ELECTRONIC, spol. s r.o., IČ 681920591, Stará Vajnorská cesta 17, Bratislava, Slovenská repulbika,
 • TSG Interactive plc, C 53434, Villa Seminia 8, Sir Temmi Zammit Avenue, Ta´ Xbiex XBX 1011, Malta

základního povolení na technické hry vydaným společnostem:

 • multigate a.s., IČ 25912186, Riegrova 373/6, Olomouc.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Poskytnutie informácií k informačnému systému ARES prevádzkovanom Ministerstvom Financií

V zmysle zákona 106/1999 Sb. Vás chcem požiadať o poskytnutie informácií k informačnému systému ARES a to konkrétne:

 1. Na akej databázovej platforme tento systém funguje
 2. Aké bezpečnostné prvky chránia databázu pred neoprávneným vniknutím
 3. Aký databázový model je použitý
 4. Aký dopytovací jazyk je použitý
 5. Ako riadite prístupové práva? Kto a za akých podmienok má admin prístup, resp. povolenie meniť údaje?
 6. Ako a ako často sú robené zálohy systému?
 7. Robíte audit logy? Napr. dátum/čas zmeny a kto tú zmenu vykonal."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Podle zákona o svobodném přístupu k informacím bych se velmi rád dotázal na to, jaké zakázky a jaké finanční plnění měla společnost VALUE ADDED (či její právní nástupci s podobným jménem) z jednotlivých ministerstev, z ČNB a dalších vrcholných úřadů státní správy v době mezi lety 2000-2018.

To samé prosím za státní podniky či obchodní společnosti s podstatnou státní účastí.

Bude postačovat vždy státní úřad/podnik či společnost a název zakázky + celkové plnění, zvlášť v každém předmětném roce."

"podle zákona o svobodném přístupu k informacím bych se velmi rád dotázal na to, jaké zakázky a jaké finanční plnění měly z rezortu Vašeho úřadu tyto společnosti:

VALUE ADDED s.r.o.

později VALUE ADDED a.s.

popř. VALUE ADDED znalecká

nebo VALUE ADDED Czech

a to za období od 1.1.2000 do 31.12.2018.

Údaje prosím i za FNM (Fond národního majetku) a ČKA (Česká konsolidační agentura), jejichž je Vaše ministerstvo po jejich zániku právním nástupcem, a případně za další organizace či státní úřady, jichž je MF právním nástupcem.

Bude postačovat vždy společnost a název zakázky + celkové plnění v každém předmětném roce."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Podle zákona o svobodném přístupu k informacím bych se velmi rád dotázal na to, jaké zakázky a jaké finanční plnění měly společnosti ze skupiny DELOITTE (dříve DELOITTE & TOUCHE) z jednotlivých ministerstev, z ČNB a dalších vrcholných úřadů státní správy v době mezi lety 1998 – 2010.

To samé prosím za státní podniky či obchodní společnosti s podstatnou státní účastí.

Bude postačovat vždy státní úřad/podnik či společnost a název zakázky + celkové plnění v každém předmětném roce."

"podle zákona o svobodném přístupu k informacím bych se velmi rád dotázal na to, jaké zakázky a jaké finanční plnění měly z rezortu Vašeho úřadu tyto společnosti ze skupiny DELOITTE, jmenovitě:

 1. DELOITTE & TOUCHE CZECH REPUBLIC B.V., organizační složka
  později Deloitte Czech Republic B.V., organizační složka
 2. Deloitte a Touche
 3. Deloitte Audit s.r.o.
 4. Deloitte s. r. o.
  dříve Deloitte & Touche spol. s r. o.
 5. Deloitte Advisory s.r.o.
 6. Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o.
 7. Deloitte BPS a.s.
  dříve Deloitte BPO a.s.
 8. ELBONA Audit
 9. Quistor Central Europe s.r.o.
  dříve Deloitte Technology, s.r.o.

a to za období od 1.1.1998 do 31.12.2010.

Údaje prosím i za FNM (Fond národního majetku) a ČKA (Česká konsolidační agentura), jejichž je Vaše ministerstvo po jejich zániku právním nástupcem, a případně za další organizace či státní úřady, jichž je MF právním nástupcem.

Bude postačovat vždy název zakázky + celkové plnění v každém předmětném roce."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím si Vás dovolujeme požádat o následující informace:

 1. Kopie všech platných a účinných interních směrnic či jiných vnitřních předpisů k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na Vašem Ministerstvu, a pokud možno, tak i u Vám podřízených organizačních složek, případně obchodních společností, kde vykonáváte majetková práva jménem České republiky.
 2. Kopii speciální platné a účinné interní směrnice či jiného vnitřního předpisu k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, pokud požadavek na zvláštní úpravu vyplýval z požadavků dotačních orgánů.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"pro potřeby mé bakalářské práce na téma "Rozpočtové určení daní" bych ráda získala informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Jedná se o aplikaci Monitoring.

Prosím o informaci, zda při volbě "Kraj", např. Středočeský kraj, dále volba "profil za kraj - rozpočet", systém monitoring zobrazí celková data pouze za kraj nebo i za jednotlivé obce v kraji?

V aplikaci monitor je sice volba "zvol konkrétní obec", ale bohužel systém neumožňuje výstup za všechny obce. Bylo by možné taková data získat?

Konkrétně se jedná o daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery a to za roky 2007,2008,2012,2013,2016,2017 a 2018 dle jednotlivých obcí v Kč."