Novinky

Informační kancelář

Informační kancelář Ministerstva financí. Podávání žádostí o poskytování informací, seznamy a návody. Sazebníky úhrad.

ilustrace

Základní informace

Obecné zásady pro přijímání žádostí o informace, jejich evidenci a jejich vyřizování

Postup podání žádosti

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace - § 16a

Seznam podaných žádostí

Informace poskytnuté Ministerstvem financí v kalendářním roce - Dotazy veřejnosti dle zákona č. 106/1999 Sb

Výsledky činnosti

Výsledky činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za kalendářní rok v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. 

Sazebník

Ministerstvo financí podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovuje tento sazebník úhrad za poskytování informací.