Novinky

Volná místa

Aktuální nabídka volných služebních a pracovních míst Ministerstva financí.

ilustrace
Typ
Platová třída
Sekce MF
Stupeň vedení
Místo působiště
Stupeň vzdělání
Období

Celkem 13 stránek pro témata Služební poměr

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka odboru v odboru 30 – Personální

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka odboru, FM 115, v odboru 30 - Personální, v oborech služby: 18. Pracovněprávní vztahy, 19. Platy, mzdy a jiné odměny za práci, 22. Legislativa a právní činnost, 63. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada – auditor/auditorka finanční podpory ESIF v odboru 52 – Auditní orgán

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada – auditor/auditorka finanční podpory ESIF, FM 2855, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5207 – Audit OP PIK, v oborech služby: 3. Audit, 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 55 – Národní fond

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2739, v odboru 55 – Národní fond, odd. 5505 – Certifikace FM EHP/Norska, v oboru služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada – auditor/auditorka finanční podpory ESIF v odboru 52 – Auditní orgán

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada – auditor/auditorka finanční podpory ESIF, FM 2875, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5201 – Metodicko-právní podpora AO a OP TP, v oborech služby: 3. Audit, 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 30 – Personální

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 3111, v odboru 30 – Personální, odd. 3005 – Výběrová řízení a hodnocení, v oboru služby: 63. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení, FM 3019, v odboru 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky, oddělení 4301 - Podpora exportu a společnosti strategického významu, v oborech služby: 1. Finance, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 32 - Daňová legislativa

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 2783, v odboru 32 - Daňová legislativa, v odd. 3204 - Legislativa příjmových daní, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry, 22. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU v odboru 52 – Auditní orgán

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU, FM 2851, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5208 – Audit OP VVV, v oborech služby: 3. Audit, 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU v odboru 52 – Auditní orgán

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU, FM 2833, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5205 – Audit OP ŽP, v oborech služby: 3. Audit, 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.