Novinky

Volná místa

Aktuální nabídka volných služebních a pracovních míst Ministerstva financí.

ilustrace
Typ
Platová třída
Sekce MF
Stupeň vedení
Místo působiště
Stupeň vzdělání
Období

Celkem 6 stránek pro témata Služební poměr

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 17 - Kontrola

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3307, v odboru 17 - Kontrola, oddělení 1702 - Přezkum hospodaření: Regionální pracoviště I., v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada – právník/právnička v odboru 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – právník/právnička, FM 2302, v odboru 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci, odd. 4501 - Příprava realizace ekologických závazků, v oborech služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 22. Legislativa a právní činnost, 37. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 74 - Vnější vztahy a komunikace

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3642, v odboru 74 - Vnější vztahy a komunikace, odd. 7402 - Komunikace s veřejností a zahraniční protokol, v oborech služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím a 26. Systém veřejné správy a všeobecná vnitřní správa se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 17 - Kontrola

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3128, v odboru 17 - Kontrola, oddělení 1702 Přezkum hospodaření: Regionální pracoviště I., v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm České Budějovice.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 32 – Daňová legislativa

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2643, v odboru 32 – Daňová legislativa, odd. 3202 – Legislativa nepřímých daní, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry a 22. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.