Novinky

Volná místa

Aktuální nabídka volných služebních a pracovních míst Ministerstva financí.

ilustrace
Téma
Období

Celkem 18 stránek pro témata Služební poměr

Vydáno

Služební místa ministerský rada - auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU v odboru 52 – Auditní orgán

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje společné výběrové řízení na služební místa ministerský rada - auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU, FM 2902 a FM 2923, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5206 – Audit IROP, v oborech služby: 3. Audit, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 35 – Finanční trhy II

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 9032, v odboru 35 – Finanční trhy II, oddělení 3504 – Pojišťovnictví a penzijní produkty, v oboru služby: 7. Finanční trh se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 71 – Legislativa a sporné agendy

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 3450, v odboru 71 – Legislativa a sporné agendy, oddělení 7103 – Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic, v oboru služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v sekci 08 – Státní tajemník

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 3357, v sekci 08 – Státní tajemník, v oboru služby: 78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 1753, v odboru 17 – Kontrola, oddělení 1705 – Veřejnosprávní kontrola: Centrální pracoviště, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 70 – Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 3472, v odboru 70 – Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost, oddělení 7001 – Koordinace ICT resortu MF, v oboru služby: 36. Informační a komunikační technologie se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 32 – Daňová legislativa

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2645, v odboru 32 – Daňová legislativa, odd. 3201 – Obecná daňová legislativa, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 17 - Kontrola

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2178, v odboru 17 - Kontrola, odd. 1701 - Přezkum hospodaření: Centrální pracoviště, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 17 - Kontrola

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3115, v odboru 17 - Kontrola, odd. 1701 - Přezkum hospodaření: Centrální pracoviště, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 17 - Kontrola

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 1784, v odboru 17 - Kontrola, odd. 1701 - Přezkum hospodaření: Centrální pracoviště, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 70 – Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 942, v odboru 70 – Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost, oddělení 7003 – Finanční a kontrolní systémy, v oboru služby: 36. Informační a komunikační technologie se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 27 – Finanční trhy I

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2177, v odboru 27 – Finanční trhy I, odd. 2703 - Bankovnictví, v oborech služby: 7. Finanční trh, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 3145, v odboru 17 – Kontrola, oddělení 1706 – Veřejnosprávní kontrola: Regionální pracoviště I., v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 35 – Finanční trhy II

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2450, v odboru 35 – Finanční trhy II, oddělení 3502 – Platební služby a tržní infrastruktura, v oborech služby: 7. Finanční trh, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Ministerský rada v odboru 10 – Kancelář ministra

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 3396, v odboru 10 – Kancelář ministra, odd. 1002 – Tiskové a zahraniční protokol, v oborech služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 33. Systém veřejné správy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 27 – Finanční trhy I

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3011, v odboru 27 – Finanční trhy I, odd. 2702 – Finanční stabilita a dohled, v oborech služby: 7. Finanční trh, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.