Novinky

Volná místa

Aktuální nabídka volných služebních a pracovních míst Ministerstva financí.

ilustrace
Téma
Období

Celkem 13 stránek pro témata Služební poměr

Vydáno

Služební místo odborný referent/vrchní referent – administrativní pracovník/pracovnice se zaměřením na oblast auditu prostředků Migračních fondů, FM EHP/Norské fondy a OP R v odboru 52 – Auditní orgán

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent – administrativní pracovník/pracovnice se zaměřením na oblast auditu prostředků Migračních fondů, FM EHP/Norské fondy a OP R, FM 3068, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5210 – Audit OP R a dalších programů, v oborech služby: 3. Audit, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 72 – Státní majetek

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 464, v odboru 72 – Státní majetek, odd. 7205 – Schvalování dispozic s majetkem státu II, v oboru služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 72 – Státní majetek

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 3545, v odboru 72 – Státní majetek, odd. 7205 – Schvalování dispozic s majetkem státu II, v oboru služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo odborný referent v odboru 13 – Hospodářská správa

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný referent, FM 1801, v odboru 13 – Hospodářská správa, odd. 1304 - Podatelna a správní archiv, v oboru služby: 35. Archivnictví a spisová služba se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 18 – Nepřímé daně

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 18 – Daň z přidané hodnoty, FM 1909, v odboru 18 – Nepřímé daně, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 16 – Cenová politika

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3515, v odboru 16 – Cenová politika, odd. 1604 - Cenová kontrola v oboru vodovodů a kanalizací, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 58 – Mezinárodní vztahy

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2168, v odboru 58 – Mezinárodní vztahy, odd. 5803 – Mezinárodní finanční instituce a rozvojová spolupráce, v oboru služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 10 – Kancelář ministra

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 3082, v odboru 10 – Kancelář ministra, odd. 1001 – Vládní a parlamentní agenda, v oborech služby: 33. Systém veřejné správy, 77. Odborné zabezpečení činnosti vlády se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 39 - Správní činnosti

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 2713, v odboru 39 - Správní činnosti, odd. 3901 - Správní činnosti v oblasti daní a cel I, v oboru služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění se služebním působištěm Praha.