Novinky

Volná místa

Aktuální nabídka volných služebních a pracovních míst Ministerstva financí.

ilustrace
Typ
Platová třída
Sekce MF
Stupeň vedení
Místo působiště
Stupeň vzdělání
Období

Celkem 9 stránek pro témata Služební poměr

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3438, v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky, odd. 4303 – Implementace finančních nástrojů, v oboru služby: 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení v odboru 32 – Daňová legislativa

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení, FM 2641, v odboru 32 – Daňová legislativa, odd. 3201 – Obecná daňová legislativa, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo odborný referent/vrchní referent – správce rozpočtových položek v projektu OP TP v odboru 52 – Auditní orgán

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent - správce rozpočtových položek v projektu OP TP, FM 2879, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5201 - Metodicko-právní podpora AO a OP TP, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 70 - Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3613, v odboru 70 - Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost, odd. 7001 - Strategické řízení ICT resortu MF, v oboru služby: 36. Informační a komunikační technologie se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 23 – Finanční

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 3637, v odboru 23 – Finanční, odd. 2302 – Správa programů kapitoly MF, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3531, v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky, odd. 4301 – Podpora exportu a společnosti strategického významu, v oborech služby: 1. Finance, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.