Novinky

Služební místo vrchní ministerský rada - metodik/metodička se zaměřením na audit prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU v odboru 52 – Auditní orgán

oddělení 3003 - Systemizace, výběrová řízení a PIS
oddělení 3003 - Systemizace, výběrová řízení a PIS

Vydáno

  • Nabídka volných míst
  • Personalistika MF
  • Státní služba
  • Služební poměr
  • Platová třída 14
  • Sekce 04
  • Praha
  • magisterský studijní program

Datum od: 29.4.2021 Datum do: 14.5.2021

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - metodik/metodička se zaměřením na audit prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU, FM 2795, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5201 – Metodicko-právní podpora AO a OP TP, v oborech služby: 1. Finance, 3. Audit, 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější