Novinky

Služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení v odboru 52 – Auditní orgán

oddělení 3003 - Systemizace, výběrová řízení a PIS
oddělení 3003 - Systemizace, výběrová řízení a PIS

Vydáno

  • Nabídka volných míst
  • Personalistika MF
  • Státní služba
  • Služební poměr
  • Platová třída 15
  • Sekce 04
  • Vedoucí oddělení
  • Praha
  • magisterský studijní program

Datum od: 13.2.2020 Datum do: 28.2.2020

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo představeného vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení zabezpečující koordinaci a výkon auditů prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU, FM 3246, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5203 – Koordinace auditů ESIF, v oborech služby: 3. Audit, 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější